AMP

Wizja i misja

Nasza wizja to gwiazda przewodnia, nadająca kierunek naszym działaniom, a misja opisuje sposób, w jaki zmierzamy w tym kierunku.

Wizja

Wizja

Silny, otwarty Internet, zawsze zorientowany na użytkownika.

& Misja

Misja

Zapewnić zorientowany na użytkownika format treści internetowych, wspierający długoterminowy sukces każdego internetowego wydawcy, handlowca i reklamodawcy.

Zasady projektowania

Te zasady projektowania mają na celu ukierunkowanie nieustannego projektowania i rozwoju AMP. Powinny one pomóc nam w podejmowaniu spójnych wewnętrznie decyzji.

Doznania użytkownika > Doznania programisty > Łatwość wdrożenia. W razie wątpliwości należy kierować się tym, co najlepsze z perspektywy użytkownika końcowego, nawet jeśli oznacza to większą trudność tworzenia stron dla ich twórców i implementacji dla programistów biblioteki.
Nie projektuj dla hipotetycznej, przyszłej, szybszej przeglądarki. Zbudowaliśmy AMP jako bibliotekę w duchu dokumentu master/README.md">EXTENSIBLE WEB MANIFESTO, aby naprawić Internet teraz, a nie w jakiejś przyszłości. AMP powinien być szybki w dzisiejszych przeglądarkach. Jeśli niektóre optymalizacje są niemożliwe na obecnie dostępnej platformie, programiści AMP powinni uczestniczyć w opracowywaniu standardów, aby dodać je do platformy internetowej.
Nie psuj Internetu. Upewnij się, że awaria lub problem z AMP nie zaszkodzi reszcie Internetu. To znaczy, że jeśli sieć Google AMP Cache, interfejs API lub biblioteka adresu URL ulegną awarii, jakość działania witryn internetowych powinna ulec łagodnemu, a nie ostremu pogorszeniu. Jeśli jest problem z serwerem AMP Cache, strona powinna działać również bez buforowania.
Rozwiązuj problemy we właściwej warstwie. Nie integruj na przykład elementów po stronie klienta tylko dlatego, że jest to łatwiejsze, gdy integracja po stronie serwera zapewniłaby lepszą jakość.
Wszystkie decyzje podejmuj z myślą o szybkości działania. Nie wprowadzaj do AMP składników ani funkcji, które nie mogą niezawodnie działać z szybkością 60 klatek na sekundę lub utrudnią błyskawiczne ładowanie na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych.
Nadawaj priorytet temu, co poprawia komfort użytkowania — ale w razie potrzeby idź na kompromis. Niektóre rzeczy mogą działać szybko, a i tak będą skutkować okropnymi doznaniami użytkownika. AMP ma zapewniać fantastyczne doznania użytkownika. Szybkość jest tylko jednym z nich. Na kompromis idź tylko wtedy, gdy brak obsługi jakichś funkcji uniemożliwiłby szerokie stosowanie i wdrażanie AMP.
Żadnych list dozwolonych elementów. Nie będziemy specjalnie traktować określonych witryn, domen lub źródeł, chyba że to absolutnie konieczne ze względów bezpieczeństwa lub wydajności.