!
AMP

Grupy robocze

Zachęcanie do aktywności w projekcie AMP

AMP Working Group

Grupa robocza AMP to część społeczności mająca wiedzę lub zainteresowana określoną dziedziną AMP. Grupy robocze są tworzone przez techniczny komitet sterujący AMP.

Większość grup roboczych przedstawia co dwa tygodnie aktualizacje statusu, a co kwartał aktualizacje ogólne w sekcji przeglądów projektów.

Dostępne są następujące grupy robocze AMP:

Grupa robocza

Buforowanie

Responsible for AMPHTML's validator and features related to AMPHTML caches.

Moderatorem grupy Caching jest: @gregable

Sprawy bieżące

Członkowie

Kanały komunikacji

Slack

Caching Working Group members will use #wg-caching channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in UI working group. However, support is better suited to the #caching-discuss, #signed-exchanges, and #validator-discuss channels.

GitHub

Caching Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Caching Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.