AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

amp-install-serviceworker

Description

Installs a ServiceWorker for the current page.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-install-serviceworker" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-install-serviceworker-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Usage

Registers the service worker given by the src attribute if the AMP document is loaded from the same origin as the given service worker URL. If the data-iframe-src is set, loads that URL as an iframe when the AMP document is served from an AMP cache. This allows ServiceWorker installation from the AMP cache, so that the service worker is installed by the time users visit the origin site.

This service worker runs whenever the AMP file is served from the origin where you publish the AMP file. On documents served from an AMP cache, the service worker will be installed in the background but will not execute or affect the page's behavior.

See this article for how ServiceWorkers can help with making the AMP experience awesome with ServiceWorkers.

<amp-install-serviceworker
 src="https://www.your-domain.com/serviceworker.js"
 data-iframe-src="https://www.your-domain.com/install-serviceworker.html"
 layout="nodisplay"
>
</amp-install-serviceworker>

Shell URL rewrite

When service workers are not available or not yet active, it's possible to configure URL rewrite to direct navigations to the shell. This way, for example, AMP Runtime can redirect navigation to the "shell" instead of a "leaf" AMP document.

This fallback is only used when the document is opened on the source origin, and NOT on proxy origin.

The URL rewrite is configured using data-no-service-worker-fallback-url-match and data-no-service-worker-fallback-shell-url attributes as following:

<amp-install-serviceworker
 layout="nodisplay"
 src="https://www.your-domain.com/serviceworker.js"
 data-no-service-worker-fallback-url-match=".*\.amp\.html"
 data-no-service-worker-fallback-shell-url="https://pub.com/shell"
>
</amp-install-serviceworker>

Where:

 • data-no-service-worker-fallback-shell-url specifies the link for AMP+PWA shell. It's required to be on the source origin as the AMP document.
 • data-no-service-worker-fallback-url-match is a JavaScript regular expression that describes how to match "in-shell" links vs non-in-shell links.
 • Both of these attributes must be present to trigger URL rewrite.

URL rewrite works as following:

 1. The document provides a configuration that explains how to navigate within the shell.
 2. AMP Runtime tries to install the service worker.
 3. If service worker is not installed (not installable), as a fallback AMP Runtime will preload the shell page via a hidden iframe.
 4. AMP Runtime will intercept the "in-shell" navigations (which will often be AMP-to-AMP navigations) and if the service worker is not running, rewrite the navigation URL to proceed to the "shell"-based URL.
 5. The shell will startup and run the requested navigation via its router. Typically the shell will immediately execute history.replaceState(href).

A URL is rewritten in the form shell-url#href={encodeURIComponent(href)}. For example:

https://pub.com/doc.amp.html
-->
https://pub.com/shell#href=%2Fdoc.amp.html

Besides rewriting URLs, amp-install-serviceworker also will try to preload the shell. This is done by creating an iframe with #preload fragment:

<iframe
 src="https://pub.com/shell#preload"
 hidden
 sandbox="allow-scripts allow-same-origin"
></iframe>

For the preload to be effective, of course, the shell response must have appropriate HTTP cache headers.

Attributes

src (required)

The URL of the ServiceWorker to register, which must use https protocol.

data-iframe-src

The URL of an HTML document that installs a ServiceWorker. The URL must use https protocol. This attribute is necessary if the AMP page is going to be served from an AMP Cache.

data-scope

The scope of the service worker to be installed.

layout

Must have the value nodisplay.

data-no-service-worker-fallback-url-match

The is a regular expression that matches URLs to be rewritten to navigate via shell for no-service-worker fallback. See Shell URL rewrite section for more details. The value must be a valid JavaScript RegExp string. For example:

 • amp.html
 • .*amp
 • .*\.amp\.html
 • .*\/amp$

data-no-service-worker-fallback-shell-url

The URL to the shell to use to rewrite URL navigations for no-service-worker fallback. See Shell URL rewrite section for more details. The value must be an URL on the same origin as the AMP document itself.

Validation

See amp-install-serviceworker rules in the AMP validator specification.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Znasz już ten dokument na wylot i nadal nie znajdujesz w nim odpowiedzi na wszystkie pytania? Być może inni przeszli to samo: skontaktuj się z nimi na Stack Overflow.

Przejdź do Stack Overflow
Udało Ci się trafić na błąd albo brakuje jakiejś funkcji?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Przejdź do GitHub