AMP

amp-powr-player

Description

An amp-powr-player component displays the Powr Player as configured in the Powr platform.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-powr-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-powr-player-0.1.js"></script>

Example

The width and height attributes determine the aspect ratio of the player embedded in responsive layouts.

Example:

<amp-powr-player
  data-account="12345"
  data-player="12345"
  data-video="12345"
  layout="responsive"
  width="480"
  height="270"
>
</amp-powr-player>

Attributes

data-account (required) The Powr account id.
data-player (required) The Powr player id.
data-video (required if data-terms isn't provided) The Powr video id. Normally a string if characters.
data-terms (required if data-video isn't provided) A space separated list of keywords that describe the page displaying the player. Used to fetch a playlist relevant to the site content.
data-referrer Sets the referrer to be used for analytics within the player. This supports AMP variables such as EXTERNAL_REFERRER.
data-param-*

All data-param-* attributes will be added as query parameter to the player iframe src. This may be used to pass custom values through to player plugins, such as ad parameters or video ids for Perform players.

Keys and values will be URI encoded. Keys will be camel cased.

  • `data-param-geo="us"` becomes `&geo=us`
  • `data-param-custom-data="key:value;key2:value2"` becomes `&customData=key%3Avalue%3Bkey2%3Avalue2`
autoplay If this attribute is present, and the browser supports autoplay, the video will be automatically played as soon as it becomes visible. There are some conditions that the component needs to meet to be played, which are outlined in the Video in AMP spec.
common attributes This element includes common attributes extended to AMP components.

Validation

See amp-powr-player rules in the AMP validator specification.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Znasz już ten dokument na wylot i nadal nie znajdujesz w nim odpowiedzi na wszystkie pytania? Być może inni przeszli to samo: skontaktuj się z nimi na Stack Overflow.

Przejdź do Stack Overflow
Udało Ci się trafić na błąd albo brakuje jakiejś funkcji?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Przejdź do GitHub