AMP
 • websites

Geolocation-based Consent Flow

Introduction

Sometimes is necessary to ask only users from specific countries or regions for consent. This sample demonstrates how you can use amp-consent together with amp-geo to achieve this. In this sample we'll build a consent dialog that will show for users from U.S. California and another consent dialog that will show for users in the EEA (a predefined country group).

Setup

We need to import both, the amp-consent ...

<script async custom-element="amp-consent" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-consent-0.1.js"></script>

... and the amp-geo extension.

<script async custom-element="amp-geo" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-geo-0.1.js"></script>

Setting up amp-geo

First we need to setup the amp-geo extension. We'll use the iso code us which represents the United States, preset-eea, and unknown

<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "preset-eea", "unknown" ],
    "usca": [ "preset-us-ca" ]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

The flow should rely on amp-geo to determine which config to show based upon the user's location, so we set the flag: geoOverride.

If amp-geo finds that the user is in the US California group, then the contents of the corresponding config will override the top-level consent config (and same for EEA).

Our final config for an EEA (and unknown) user would look like this:

{
 "consentInstanceId": "world-wide-consent",
 "consentRequired": true,
 "promptUI": "eea-consent-ui",
 "postPromptUI": "post-consent-ui"
}

Since consentRequired is true and promptUI is configured, amp-consent will show the prompt if no localstorage decision is found.

Our final config for a US California user would look like this:

{
 "consentInstanceId": "world-wide-consent",
 "consentRequired": true,
 "promptUI": "usca-consent-ui",
 "postPromptUI": "post-consent-ui"
}

And our final config for a user in neither of those geo groups would be:

{
 "consentInstanceId": "world-wide-consent",
 "consentRequired": false,
 "postPromptUI": "post-consent-ui"
}

Localstorage decision will be used if it exists, otherwise, since consentRequired is false, amp-consent will not do anything.

<amp-consent id="myUserConsent" layout="nodisplay">
  <script type="application/json">{
   "consentInstanceId": "world-wide-consent",
   "consentRequired": false,
   "geoOverride": {
    "eea": {
     "promptUI": "eea-consent-ui",
     "consentRequired": true
    },
    "usca": {
     "consentRequired": true,
     "promptUI": "usca-consent-ui"
    }
   },
   "postPromptUI": "post-consent-ui"
  }</script>
  <div id="eea-consent-ui" class="popupOverlay">
   <div class="consentPopup">
    <div class="dismiss-button" role="button" tabindex="0" on="tap:myUserConsent.dismiss">X</div>
    <h2>Headline</h2>
    <p>This is an important message requiring you to make a choice if you're based in the EEA.</p>
    <button on="tap:myUserConsent.accept">Accept</button>
    <button on="tap:myUserConsent.reject">Reject</button>
   </div>
  </div>
  <div id="usca-consent-ui" class="popupOverlay">
    <div class="consentPopup">
     <div class="dismiss-button" role="button" tabindex="0" on="tap:myUserConsent.dismiss">X</div>
     <h2>Headline</h2>
     <p>This is an important message requiring you to make a choice if you're based in the U.S. California.</p>
     <button on="tap:myUserConsent.accept">Accept</button>
     <button on="tap:myUserConsent.reject">Reject</button>
    </div>
   </div>
  <div id="post-consent-ui">
   <button on="tap:myUserConsent.prompt()">Update Consent</button>
  </div>
 </amp-consent>

Testing

You can test different behaviors by appending custom country codes to the URL and enabling the beta-channel here, for example: - US California: https://amp.dev/documentation/examples/user-consent/geolocation-based_consent_flow#amp-geo=us%20us-ca - US (Not California): https://amp.dev/documentation/examples/user-consent/geolocation-based_consent_flow#amp-geo=us - EEA: https://amp.dev/documentation/examples/user-consent/geolocation-based_consent_flow#amp-geo=de - Neither: https://amp.dev/documentation/examples/user-consent/geolocation-based_consent_flow#amp-geo=td

Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub