AMP
 • websites

amp-install-serviceworker

Introduction

The amp-install-serviceworker component enables service worker installation via same origin or via the Google AMP Cache.

Service workers can run in the background even when the browser is closed, cache required contents in advance of rendering time, send notifications to users, and more.

This sample installs a service worker which caches this page in the background. You can test this by loading this page while offline once the service worker has been installed.

Service Workers are currently available in Chrome, Edge, Firefox, Opera and Safari.

The AMP Project provides a drop in service Worker to help your AMP pages gain network resiliency in one line.

Setup

Import the amp-install-serviceworker component.

<script async custom-element="amp-install-serviceworker" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-install-serviceworker-0.1.js"></script>

Installing the service worker

Calls to amp-install-serviceworker can include the src and data-iframe-src attributes. src is the location of the service worker to be installed, and is used when the document is accessed via the same origin as the service worker file. When the document is accessed via the Google AMP Cache, the HTML document noted in the data-iframe-src attribute is used to install the service worker. We recommend using both attributes.

The reason why amp-install-serviceworker requires a separate data-iframe-src option is because browsers can't install service worker from other domains for security reasons. For details of the security considerations of service worker, see official specs.

If you don't want to provide a special minimal document to install a sevice worker, you can simply link to the AMP document on your own origin.

<amp-install-serviceworker
  src="/serviceworker.js"
  data-iframe-src="https://amp.dev/serviceworker.html"
  layout="nodisplay">
</amp-install-serviceworker>

In this sample, when users access this AMP page for the second time, the service worker is installed and caches all image files and video files under the root path of this domain.

Confirm that the service worker is installed and works as expected by following the following steps:

 1. Access amp-install-serviceworker twice.
 2. Open Chrome Dev Tools and navigate to the "Resources" tab (or "Application" tab on newer versions of Chrome). In the "Service Workers" section you can see that /sw.js is installed.
 3. Then open the "Cached Storage" section. It shows all cached images and videos.
 4. Disable your network connection and reload this page. It still works! In the "Network" tab in Dev Tools, you'll see which resources are cached by the service worker.
Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień?

Jeśli przedstawione tutaj wyjaśnienia nie odpowiadają na wszystkie pytania, skontaktuj się z innymi użytkownikami AMP, aby omówić daną przykładową realizację.

Przejdź do Stack Overflow
Niewyjaśniona funkcja?

Zdecydowanie zachęcamy do wzięcia udziału! Choć mamy nadzieję, że staniesz się stałym uczestnikiem naszej społeczności open source, to z wdzięcznością przyjmiemy również każdy jednorazowy wkład w kwestie, które są Twoją pasją.

Edytuj przykład na GitHub