AMP

Integracja z AMP w celu obsługi reklam wizualnych

Ten przewodnik jest przeznaczony dla sieci reklamowych, które chcą zintegrować się z AMP, aby serwować reklamy wizualne na stronach AMP.

Omówienie

Prowadząc serwer reklamowy, możesz zintegrować się z AMP w celu serwowania tradycyjnych reklam HTML na stronach AMP, jak również serwować reklamy AMPHTML.

Chcesz serwować tradycyjne reklamy HTML?
 1. amp-ad
Chcesz serwować reklamy AMPHTML?
 1. amp-ad (tj. jeśli nie został jeszcze przez Ciebie utworzony taki składnik do serwowania tradycyjnych reklam HTML).
 2. Utwórz integrację Fast Fetch w celu serwowania reklam AMPHTML.

Tworzenie składnika amp-ad

Wydawcy, których obsługuje Twój serwer reklam, dodają dostarczoną przez Ciebie bibliotekę JavaScript i umieszczają różne „fragmenty kodu reklam”, które opierają się na owej bibliotece JavaScript w celu pobierania reklam i renderowania ich w swoich witrynach internetowych. AMP nie zezwala wydawcom na wykonywanie dowolnego kodu JavaScript, trzeba więc samodzielnie uzupełnić otwarty kod AMP, aby umożliwić żądanie reklam z Twojego serwera reklamowego za pomocą znacznika amp-ad.

UWAGA — tej implementacji amp-ad możesz użyć do wyświetlania tradycyjnych reklam HTML oraz reklam AMPHTML.

Na przykład, serwer Amazon A9 można wywołać przy użyciu następującej składni:

<amp-ad
 width="300"
 height="250"
 type="a9"
 data-aax_size="300x250"
 data-aax_pubname="test123"
 data-aax_src="302"
>
</amp-ad>

W powyższym kodzie atrybut type określa sieć reklamową, którą w tym przypadku jest A9. Atrybuty data-* są zależne od parametrów, których oczekuje serwer A9 firmy Amazon w celu dostarczenia reklamy. Plik a9.js pokazuje, w jaki sposób parametry są mapowane w celu wykonania wywołania adresu URL serwera A9 przez kod JavaScript. Odpowiednie parametry przekazywane przez znacznik amp-ad są dołączane do adresu URL w celu zwrócenia reklamy.

Instrukcje dotyczące tworzenia integracji składnika amp-ad — patrz Integracja sieci reklamowych z AMP.

Tworzenie integracji Fast Fetch

Fast Fetch to mechanizm AMP, który oddziela żądanie reklamy od odpowiedzi z reklamą, umożliwiając wcześniejsze generowanie żądań reklam w cyklu życia strony i renderowanie reklam tylko wtedy, gdy prawdopodobnie zobaczą je użytkownicy. Fast Fetch zapewnia preferencyjne przetwarzanie zweryfikowanych reklam AMPHTML przed tradycyjnymi reklamami HTML. W Fast Fetch, jeśli reklama nie przejdzie walidacji, jest ona otaczana międzydomenowym elementem iframe w celu przekazania do piaskownicy z pozostałej części dokumentu AMPHTML. Reklama AMPHTML przechodząca walidację jest z kolei zapisywana bezpośrednio w stronie. Mechanizm Fast Fetch obsługuje zarówno reklamy AMP, jak i bez AMP; w przypadku reklam, które nie przeszły walidacji, nie są wymagane żadne dodatkowe żądania reklam.

Przepływ integracji mechanizmu Fast Fetch

Aby serwować reklamy AMPHTML ze swojego serwera reklam, musisz zapewnić integrację mechanizmu Fast Fetch, która obejmuje:

 1. Obsługę komunikacji w sieci SSL.
 2. Dostarczenie skryptu JavaScript do tworzenia żądania reklam (przykładowe implementacje: AdSense & DoubleClick).
 3. Walidacja i podpisanie kreacji za pomocą usługi walidacji. Cloudflare zapewnia usługę weryfikacji reklam AMP, umożliwiając każdemu niezależnemu dostawcy reklam dostarczanie szybszych, lżejszych i bardziej angażujących reklam.

Instrukcje dotyczące tworzenia integracji Fast Fetch zawiera Przewodnik implementacji sieci Fast Fetch.

Zasoby pokrewne