AMP

Zintegruj swoje narzędzie analityczne z AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

Omówienie

Jeśli używasz narzędzia typu „oprogramowanie jako usługa” dla wydawców, aby lepiej zrozumieć ich ruch i osoby odwiedzające, być może zechcesz zintegrować swoją usługę ze składnikiem amp-anaytics. Umożliwi to Twoim klientom przeglądanie wzorców ruchu na ich stronach AMP HTML.

Zanim rozpoczniesz

Aby móc dodać swoją usługę analityczną do środowiska uruchomieniowego AMP HTML, być może trzeba będzie:

 • Zidentyfikować rodzaje zmiennych i żądań, których będziesz potrzebować w dokumencie AMP HTML swojej usługi analitycznej.
 • Określić, czy funkcja wtyczki dozującej jest wymagana do skonstruowania ostatecznego adresu URL, jeśli stosowane są żądania wymagające dzielenia danych na partie.
 • Zidentyfikować wyzwalacze powodujące wysyłanie żądań analitycznych ze strony reprezentatywnej dla danego serwisu.
 • Zastanowić się, czy i jak będziesz śledzić użytkowników w kontekstach AMP strony pierwszej i stron trzecich.
 • Określić, w jaki sposób Twój pulpit nawigacyjny analityki obsługuje ruch AMP.
 • Zidentyfikować ewentualne brakujące funkcje w składniku amp-analytics oraz złożyć wnioski o opracowanie potrzebnych funkcji.
 • AMP Analytics wysyła swoje zmienne do wstępnie skonfigurowanego punktu końcowego. Jeśli nie masz jeszcze istniejącego punktu końcowego, sprawdź ten przykład, aby dowiedzieć się, jak go utworzyć.
 • W przypadku wszystkich typów transportu z wyjątkiem ramek iframe zmienne są wysyłane jako parametry ciągu zapytania w żądaniu HTTPS.
 • W przypadku typu transportu iframe tworzona jest ramka iframe i zmienne są do niej wysyłane za pomocą metody window.postMessage. W tym przypadku, komunikat nie musi być adresem URL. Opcja ta jest dostępna tylko dla dostawców posiadających akredytację MRC.
 • Zastanowić się, w jaki sposób integracja ze składnikiem amp-analytics może wpłynąć na Twoje polityki (w szczególności politykę prywatności) lub umowy.

Dodawanie konfiguracji do środowiska uruchomieniowego AMP HTML

 1. Utwórz zgłoszenie zamiaru wprowadzenia stwierdzające, że będziesz dodawać konfigurację usługi analitycznej do środowiska uruchomieniowego AMP HTML. W opisie umieść wzmiankę cc @ampproject/wg-analytics.
 2. Opracuj poprawkę implementującą co następuje:
 3. Nowy plik konfiguracyjny json ${vendorName}.json w folderze dostawców, zawierający wszystkie powyższe i wykraczające poza domyślne opcje, np:
  1. "vars": {} — dodatkowe opcje domyślne.
  2. "requests": {} — żądania, których będzie używać serwis.
  3. W razie potrzeby "optout":. Obecnie nie mamy świetnego systemu rezygnacji, więc skontaktuj się z nami, aby pomóc nam zaprojektować taki, którego działanie będzie Ci odpowiadać.
  4. W razie potrzeby "warningMessage":. Wyświetla informacje ostrzegawcze od dostawcy (takie jak wycofanie lub migracja) w konsoli.
 4. Jeśli używasz transportu iframe, dodj nowy wiersz również do sekcji ANALYTICS_IFRAME_TRANSPORT_CONFIG w pliku iframe-transport-vendors.js, zawierający zmienne "*vendor-name*": "*url*"
 5. Przykład w materiale referencyjnym examples/analytics-vendors.amp.html.
 6. Test w pliku extensions/amp-analytics/0.1/test/vendor-requests.json.
 7. Dodaj swoją usługę analityczną do obsługiwanej listy dostawców w pliku extensions/amp-analytics/0.1/analytics-vendors-list.md. Podaj typ, opis i link do dokumentacji użytkowania.
 8. W razie potrzeby nowa wtyczka dozująca. Instrukcje zawiera artykuł Dodawanie wtyczki dozującej.
 9. Przetestuj nowy przykład, zamieszczony na stronie examples/analytics-vendors.amp.html, aby upewnić się, że trafienia z przykładu działają zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład, potrzebne dane są zbierane i wyświetlane w panelu nawigacyjnym analityki.
 10. Wyślij z tą poprawką żądanie ściągnięcia, odwołujące się do zgłoszenia zamiaru wprowadzenia.
 11. Zaktualizuj dokumentację użytkowania usługi i poinformuj swoich klientów.
 12. Zdecydowanie zalecane jest trzymanie testu integracji poza repozytorium AMP.

Menedżery tagów

Usługi zarządzania tagami mają dwie opcje integracji z AMP Analytics:

 • Podejście oparte na punktach końcowych: działanie jako dodatkowy punkt końcowy składnika amp-analytics i prowadzenie zarządzania marketingowego na zapleczu.
 • Podejście konfiguracyjne: prowadzenie zarządzania tagami za pomocą dynamicznie generowanego pliku konfiguracyjnego JSON, unikalnego dla każdego wydawcy.

Podejście oparte na punktach końcowych jest takie samo jak podejście standardowe, opisane w poprzedniej sekcji. Podejście konfiguracyjne polega na utworzeniu unikalnej konfiguracji składnika amp-analytics, która jest specyficzna dla każdego wydawcy i zawiera wszystkie ich kompatybilne pakiety analityczne. Wydawca włącza taką konfigurację, używając składni takiej jak ta:

<amp-analytics
config="https://my-awesome-tag-manager.example.com/user-id.json"

> </amp-analytics>
> 

Aby przyjąć takie podejście, należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą integracji wydawców z AMP Analytics.

Dodatkowe zasoby