AMP

Responsywne obrazy z atrybutem srcset, rozmiary i wysokości

srcset

Użyj atrybutu srcset do kontroli zasobów elementu na podstawie różnych wyrażeń medialnych. W szczególności, użyj go do wszystkich znaczników amp-img, aby określić, które zasoby obrazów mają zostać użyte w zależności od rozmiarów ekranu. AMP będzie automatycznie generować atrybut sizes, spełniający defnicję atrybutu sizes języka HTML5, dla wszystkich znaczników <img> składnika <amp-img>, jeśli składnik <amp-img> zawiera atrybut srcset, ale nie zawiera atrybutu sizes.

W tym prostym przykładzie atrybut srcset określa, którego obrazu użyć na podstawie szerokości ekranu. Deskryptor w mówi przeglądarce o szerokości każdego obrazu z listy:

<amp-img
 alt="Hummingbird"
 src="/static/inline-examples/images/hummingbird-wide.jpg"
 width="640"
 height="457"
 layout="responsive"
 srcset="/static/inline-examples/images/hummingbird-wide.jpg 640w,
      /static/inline-examples/images/hummingbird-narrow.jpg 320w"
>
</amp-img>
Otwórz ten fragment kodu w placu zabaw

UWAGA — AMP obsługuje srcset z deskryptorem w we wszystkich przeglądarkach.

Dowiedz się więcej o tworzeniu responsywnych obrazów przy użyciu atrybutu srcset w artykule Stosowanie responsywnych obrazów (teraz).

sizes

Opcjonalnego atrybutu AMP sizes można również użyć z atrybutem srcset. Atrybut AMP size opisuje jak obliczyć rozmiar elementu na podstawie dowolnego wyrażenia medialnego. Zdefiniowanie sizes w dowolnym elemencie AMP spowoduje, że AMP ustawi styl inline szerokości tego elementu zgodnie z dopasowanym zapytaniem o media. Na podstawie obliczonego rozmiaru elementu program użytkownika wybiera najbardziej względne źródło podane przez atrybut srcset.

Rozważmy następujący przykład:

<amp-img
 alt="Hummingbird"
 src="/static/inline-examples/images/hummingbird-wide.jpg"
 width="640"
 height="457"
 srcset="/static/inline-examples/images/hummingbird-wide.jpg 640w,
      /static/inline-examples/images/hummingbird-narrow.jpg 320w"
 sizes="(min-width: 650px) 50vw, 100vw"
>
</amp-img>
Otwórz ten fragment kodu w placu zabaw

Atrybut sizes określa szerokość elementu jako 50% rozmiaru okienka na stronie, gdy okienko ma co najmniej 650px. Na przykład, jeżeli okienko ma 800px, to szerokość elementu jest ustawiana na 400px. Następnie przeglądarka wybiera zasób srcset względem 400px, zakładając, że współczynnik pikseli urządzenia wynosi 1, czyli w tym przypadku będzie to plik hummingbird-narrow.jpg. (320px).

WAŻNE — gdy atrybut sizes jest określony z szerokością i wysokością, zostaje ustawiony domyślny układ responsive.

Przeczytaj więcej o atrybucie AMP sizes tutaj.

heights

Wszystkie niestandardowe elementy AMP, które pozwalają na układ responsive, obsługują również atrybut heights. Wartość tego atrybutu to wyrażenie sizes oparte na wyrażeniach medialnych, podobnie jak atrybut img sizes, ale z dwoma kluczowymi różnicami:

 1. Dotyczy wysokości, a nie szerokości elementu.
 2. Dozwolone są wartości procentowe, np. 86%. Jeśli użyta zostanie wartość procentowa, wskazuje ona procent szerokości elementu.

Gdy atrybut heights jest określony wraz z atrybutami width i height, ustawiana jest domyślna wartość atrybutu layout, responsive.

Przykład:

<amp-img
 alt="AMP"
 src="/static/inline-examples/images/amp.jpg"
 width="320"
 height="256"
 heights="(min-width:500px) 200px, 80%"
>
</amp-img>
Otwórz ten fragment kodu w placu zabaw

W tym przykładzie wysokość elementu będzie domyślnie wynosiła 80% szerokości, ale w przypadku okienka na stronie szerszego niż 500px zostanie ona ograniczona do 200px.