AMP

Dodawanie czcionek niestandardowych

Strony AMP nie mogą zawierać zewnętrznych arkuszy stylów, z wyjątkiem czcionek niestandardowych. Czcionki niestandardowe można osadzać na stronie na dwa sposoby:

 1. Za pomocą znacznika <link> (tylko dostawcy czcionek z listy dozwolonych)
 2. Za pomocą reguły @font-face (bez ograniczeń, dozwolone są wszystkie czcionki)

1. Stosowanie znacznika <link>

Użyj znacznika <link> (zwykle w nagłówku strony):

<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Tangerine">

Następujące źródła czcionek są na liście dozwolonych i dozwolone jest pobieranie z nich czcionek za pomocą znaczników link:

 • Typography.com: https://cloud.typography.com
 • Fonts.com: https://fast.fonts.net
 • Google Fonts: https://fonts.googleapis.com
 • Typekit: https://use.typekit.net
 • Font Awesome: https://maxcdn.bootstrapcdn.com, https://use.fontawesome.com

2. Stosowanie reguły @font-face

Można również użyć reguły @font-face w arkuszu stylów AMP:

<style amp-custom>
 @font-face {
  font-family: "Bitstream Vera Serif Bold";
  src: url("https://somedomain.org/VeraSeBd.ttf");
 }

 body {
  font-family: "Bitstream Vera Serif Bold", serif;
 }
</style>

UWAGA — czcionki dołączane za pomocą reguły @font-face muszą być pobierane przy użyciu schematu HTTP lub HTTPS.