AMP

Dodawanie funkcji zaawansowanych AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

Completed news article

W tym samouczku będziesz opierać się na swoim zrozumieniu podstaw AMP i dowiesz się, jak AMP obsługuje reklamy, analitykę, filmy osadzone, integrację mediów społecznościowych, karuzele itd. Na koniec utworzysz mobilny artykuł informacyjny, zawierający te funkcje.

Nauczysz się, jak:

  • Wyświetlać reklamy za pomocą składnika amp-ad
  • Osadzać filmy z YouTube, karty Twittera i responsywne elementy tekstowe
  • Tworzyć karuzele z obrazami i połączeniami treści za pomocą składnika amp-carousel
  • Śledzić proste wzorce za pomocą składnika amp-analytics
  • Dodać nawigację witryny za pomocą składnika amp-sidebar
  • Używać czcionek niestandardowych w AMP

Utworzysz:

Zgodną ze specyfikacją AMP stronę z artykułem informacyjnym, zawierającą reklamy, analizy, osadzony film, osadzone media społecznościowe, karuzele i menu nawigacyjne witryny.

UWAGA — ten samouczek jest kontynuacją koncepcji wprowadzonych w samouczku Konwersja HTML na AMP. Jeśli nie masz jeszcze podstawowej wiedzy na temat głównych koncepcji AMP, wypróbuj samouczek Konwersja HTML na AMP.