AMP

Zapoznanie się z kodem startowym

Standardowy kod AMP

Strona AMP jest stroną HTML z pewnymi ograniczeniami, zapewniającymi jej niezawodne działanie. Strony AMP zawierają nieco specjalnych znaczników, które identyfikują je jako strony AMP.

Podstawowa strona AMP wygląda tak:

<!DOCTYPE html>
<html amp>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="canonical" href="hello-world.html" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <style amp-boilerplate>
   body {
    -webkit-animation: -amp-start 8s steps(1, end) 0s 1 normal both;
    -moz-animation: -amp-start 8s steps(1, end) 0s 1 normal both;
    -ms-animation: -amp-start 8s steps(1, end) 0s 1 normal both;
    animation: -amp-start 8s steps(1, end) 0s 1 normal both;
   }
   @-webkit-keyframes -amp-start {
    from {
     visibility: hidden;
    }
    to {
     visibility: visible;
    }
   }
   @-moz-keyframes -amp-start {
    from {
     visibility: hidden;
    }
    to {
     visibility: visible;
    }
   }
   @-ms-keyframes -amp-start {
    from {
     visibility: hidden;
    }
    to {
     visibility: visible;
    }
   }
   @-o-keyframes -amp-start {
    from {
     visibility: hidden;
    }
    to {
     visibility: visible;
    }
   }
   @keyframes -amp-start {
    from {
     visibility: hidden;
    }
    to {
     visibility: visible;
    }
   }
  </style>
  <noscript
   ><style amp-boilerplate>
    body {
     -webkit-animation: none;
     -moz-animation: none;
     -ms-animation: none;
     animation: none;
    }
   </style></noscript
  >
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 </head>
 <body>
  Hello World!
 </body>
</html>

W celu szybkiego utworzenia podstawowego szkieletu strony AMP można użyć generatora kodu standardowego. Dostarcza on również fragmenty kodu danych strukturalnych, umożliwiające utworzenie PWA itd.!

Składniki AMP

Kod startowy samouczka (static/index.html) tworzy podstawową stronę AMP z jej zawartością (obrazami, tekstem, itd.), a także zawiera kilka składników AMP:

<script
 async
 custom-element="amp-carousel"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"
></script>
<script
 async
 custom-template="amp-mustache"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.1.js"
></script>
<script
 async
 custom-element="amp-form"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js"
></script>
<script
 async
 custom-element="amp-selector"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-selector-0.1.js"
></script>

Składniki AMP oferują dodatkową funkcjonalność i składniki interfejsu użytkownika dodające bogatą interaktywność na stronie AMP. Kod startowy wykorzystuje następujące składniki AMP:

 • amp-carousel: karuzela obrazów, która wyświetla wiele widoków produktu.
 • amp-mustache: system generowania szablonów do renderowania odpowiedzi serwera ze składnika amp-form.
 • amp-form: dodaje specjalne funkcje elementów <form>, które są niezbędne dla stron AMP.
 • amp-selector: oferuje semantyczny sposób wyboru jednego lub wielu elementów z grupy elementów. Można go użyty jako źródła danych wejściowych składnika amp-form.

Podstawowa interaktywność

Kod startowy oferuje pewną podstawową interaktywność:

 • Karuzela obrazów (składnik amp-carousel) wyświetla wiele widoków produktu.
 • Produkt można dodać do koszyka użytkownika (przy użyciu składnika amp-form), dotykając przycisku „Add to cart” u dołu strony.

Wypróbuj to: przesuń karuzelę z obrazami i dotknij przycisku „Add to cart”.