AMP

Wylogowanie

Podobnie jak w przypadku przycisku logowania, obecność przycisku wylogowania jest warunkowo zależna od stanu składnika amp-access:

<button amp-access="loggedIn" amp-access-hide tabindex="0" on="tap:amp-access.login-sign-out" class="button-primary comment-button">Logout</button>

Po kliknięciu przycisku wylogowania nastąpi przekierowanie do adresu URL podanego w konfiguracji JSON składnika amp-access jako część obiektu logowania:

{
"login": {
"sign-in": "https://ampbyexample.com/samples_templates/comment_section/login?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL",
"sign-out": "https://ampbyexample.com/samples_templates/comment_section/logout"
}
}

Podobnie jak w przypadku logowania, gdy serwer AMPByExample otrzymuje żądanie wylogowania, używa parametru zapytania zwrotnego adresu URL, dodawanego automatycznie przez bibliotekę AMP i przekierowuje do niego, dodając parametr #success=true. W tym czasie jesteś już z powrotem na stronie początkowej; plik cookie AMPByExample utworzony wcześniej dla strony logowania (o nazwie ABE_LOGGED_IN) zostaje w tym momencie usunięty.