AMP

Debugowanie problemów z usługą buforowania AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

Dlaczego mój dokument jest uszkadzany na serwerze buforującym AMP?

Prawidłowe dokumenty AMP zazwyczaj wyglądają i działają na serwerach buforujących AMP tak samo, jak w źródle. Niektóre składniki i konfiguracje serwerów mogą jednak powodować problemy.

Jeśli konkretny dokument wygląda i działa zgodnie z oczekiwaniami w lokalizacji źródłowej, a pobrany z serwera buforującego już nie (zobacz jak mapować adresy URL źródeł na serwery buforujące AMP firmy Google), spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz konsolę narzędzi programistycznych/błędów w swojej przeglądarce i rozwiąż wszelkie pojawiające się błędy lub ostrzeżenia.
  2. Przepuść dokument przez walidator AMPBench i rozwiąż wszelkie niespodziewane błędy lub ostrzeżenia.

Jeśli po wykonaniu tych czynności problem nie ustąpi, sprawdź poniższą tabelę.

Objaw Problem Rozwiązanie
Czcionki internetowe nie są wyświetlane (stosowane są czcionki rezerwowe) Serwer buforujący AMP nie znajduje się na białej liście dostawcy czcionek. Skontaktuj się z dostawcą czcionek i poproś go o umieszczenie na liście dozwolonych wszystkich serwerów buforujących.
Nie są wyświetlane zasoby (np. czcionki i obrazy,  tylko źródło HTTP) W dokumencie zastosowano adresy URL z względnym protokołem. Przejdź na bezwzględne adresy URL (takie jak http://www.site.com/doc/amp, a nie //www.site.com/doc/amp).
Nie są wyświetlane zasoby (np. czcionki i obrazy) Zasoby są serwowane z niewłaściwym typem MIME. Określ dopuszczalny typ MIME.
Serwer buforujący AMP nie może uzyskać dostępu do zasobów. Upewnij się, że serwer buforujący AMP ma dostęp do Twoich zasobów i nie jest blokowany przez adres IP, program użytkownika itd. (Lista programów użytkownika używanych przez robota indeksującego Google).
Elementy dynamiczne, takie jak <amp-form>, <amp-list> nie działają zgodnie z oczekiwaniami. Uszkodzone lub brakujące nagłówki CORS. Składniki te generują żądania danych z różnych źródeł, wysyłane z serwera buforującego AMP do Twojego źródła. Przeglądarki domyślnie blokują te żądania. Aby zezwolić na te żądania, należy emitować nagłówki CORS, zezwalające na umieszczenie na liście dozwolonych wszystkich serwerów buforujących.
Dostarczane są treści, które muszą zostać usunięte w związku z prawnym zawiadomieniem o konieczności ich usunięcia. Serwer buforujący AMP nie odebrał jeszcze usunięcia. Postępuj zgodnie z wytycznymi danego serwera buforującego AMP, aby odświeżyć treść. Informacje na temat usługi Google AMP Cache można znaleźć w sekcji Aktualizowanie zawartości AMP.