AMP

Kod HTML obsługiwany przez AMP dla poczty e-mail

Uwaga: niniejszy wykaz nie ma charakteru normatywnego i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Gdy chodzi o obsługiwane znaczniki i atrybuty HTML, miarodajne są reguły narzędzia AMP Validator.

Oprócz obsługiwanych składników AMP, w AMP dla poczty e-mail dozwolone są następujące znaczniki HTML.

Obsługiwane znaczniki