AMP

Struktura i renderowanie wiadomości e-mail AMP

Wiadomości e-mail nadawana jest struktura drzewa MIME. To drzewo MIME zawiera treść wiadomości i wszelkie załączniki do wiadomości e-mail.

Aby móc osadzić AMP w wiadomości e-mail, należy dodać nową część MIME z typem zawartości text/x-amp-html jako elementem potomnym wezła multipart/alternative. Powinna ona znajdować się obok istniejących części text/html lub text/plain. To zapewni działanie wiadomości e-mail na wszystkich klientach.

Więcej informacji o podtypie multipart/alternative zawiera dokument RFC 1521, sekcja 7.2.3.

Dodatkowe informacje

Część text/x-amp-html musi być zagnieżdżona pod węzłem multipart/alternative. Wiadomość e-mail może mieć nie więcej niż jedną część text/x-amp-html wewnątrz węzła multipart/alternative.

Część multipart/alternative musi zawierać co najmniej jeden węzeł bez AMP (text/plain albo text/html) oprócz węzła text/x-amp-html. Będzie on wyświetlany użytkownikom, których programy pocztowe nie obsługują AMP lub którzy zrezygnowali z tego za pomocą ustawień swojego dostawcy poczty elektronicznej.

Uwaga: niektóre programy pocztowe[1] będą renderować tylko ostatnią część MIME, więc zalecamy umieszczenie części MIME text/x-amp-html przed częścią MIME text/html.

Semantyka odpowiadania / przesyłania dalej

Program pocztowy usuwa część text/x-amp-html drzewa MIME, gdy użytkownik odpowiada na wiadomość e-mail AMP lub ją przesyła dalej.

Wygaśnięcie

Program pocztowy może przestać wyświetlać część AMP wiadomości e-mail po upływie określonego czasu, np. 30 dni. W takim przypadku wiadomości e-mail będą wyświetlać część text/html lub text/plain.

Przykład

From:  Person A <persona@example.com>
To: Person B <personb@example.com>
Subject: An AMP email!
Content-Type: multipart/alternative; boundary="001a114634ac3555ae05525685ae"

--001a114634ac3555ae05525685ae
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"; format=flowed; delsp=yes

Hello World in plain text!

--001a114634ac3555ae05525685ae
Content-Type: text/x-amp-html; charset="UTF-8"

<!doctype html>
<html 4email data-css-strict>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <style amp4email-boilerplate>body{visibility:hidden}</style>
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
</head>
<body>
Hello World in AMP!
</body>
</html>
--001a114634ac3555ae05525685ae
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

<span>Hello World in HTML!</span>
--001a114634ac3555ae05525685ae--