AMP

Podstawy poczty elektronicznej AMP

Jeśli znasz AMP, to świetna wiadomość! AMP dla poczty e-mail jest po prostu podzbiorem biblioteki AMP HTML. Jeśli nie znasz AMP, to też świetna wiadomość! Ten przewodnik da Ci wszystko, co musisz wiedzieć, aby rozpocząć pisanie prawidłowych wiadomości e-mail AMP!

Wymagane znaczniki

Wiadomości e-mail AMP wyglądają jak klasyczne wiadomości HTML, ale z kilkoma różnicami. Poniżej znajduje się minimalna ilość znaczników wymagana do tego, aby wiadomość e-mail była prawidłową wiadomością e-mail AMP.

<!DOCTYPE html>
<html 4email data-css-strict>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
  <style amp4email-boilerplate>
   body {
    visibility: hidden;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  Hello, AMP4EMAIL world.
 </body>
</html>

Dostawcy usług poczty elektronicznej, którzy obsługują pocztę elektroniczną AMP, utworzyli kontrole bezpieczeństwa, zapewniające użytkownikom przyjemne i bezpieczne jej użytkowanie. Wiadomości e-mail utworzone za pomocą AMP muszą spełniać wszystkie wymagania:

 • Zaczynać się od znacznika typu dokumentu <!doctype html>. Jest to również standard w przypadku HTML.
 • Zawierać znacznik najwyższego poziomu <html amp4email> albo znacznik <html ⚡4email>, jeśli dana wiadomość jest wyjątkowo rozbudowana. Identyfikują one dokument jako wiadomość e-mail AMP, dzięki czemu może być odpowiednio przetwarzana.
 • Definiować zarówno znaczniki <head>, jak i <body>. Jest to opcjonalne w HTML, ale AMP utrzymuje nieskazitelną czystość spraw!
 • Zawierać znacznik <meta charset="utf-8> jako pierwszy element podrzędny znacznika <head>. Identyfikuje on kodowanie strony.
 • Biblioteka AMP jest importowana za pomocą znacznika <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script> umieszczonego w sekcji <head>. Bez niego żadna ze wspaniałych i dynamicznych funkcjonalności uzyskiwanych dzięki AMP nie będzie działać! Zgodnie z najlepszą praktyką należy go umieścić jak najwcześniej w sekcji <head>, bezpośrednio pod znacznikiem <meta charset="utf-8">.
 • Początkowo należy ukryć zawartość wiadomości e-mail do chwili załadowania biblioteki AMP, umieszczając kod standardowy AMP dla poczty e-mail w sekcji <head>.
<head>
 ...
 <style amp4email-boilerplate>
  body {
   visibility: hidden;
  }
 </style>
</head>

Specyficzne dla AMP zastąpienia znaczników

Jako że biblioteka AMP dla poczty e-mail jest podzbiorem biblioteki AMP HTML, zastosowanie ma wiele tych samych zasad; specyficzne znaczniki AMP zastępują obciążające zasoby znaczniki HTML i wymagają określonej szerokości i wysokości. Pozwala to kodowi standardowemu AMP ukryć zawartość do chwili, gdy uzyska on wyobrażenie o tym, jak wygląda ta zawartość na urządzeniu użytkownika.

Obrazy

Aby efektywnie wyświetlać stronę, wszystkie znaczniki <img> zostają zastąpione znacznikami <amp-img>. Znacznik <amp-img> wymaga zdefiniowanej szerokości oraz wysokości i obsługuje system układu AMP'a.

<amp-img src="https://link/to/img.jpg"
  width="100"
  height="100"
  layout="responsive">
</amp-img>

Znacznik <amp-img> obsługuje wydajne, wbudowane sposoby kontroli responsywności projektu i ma ustawione zasoby rezerwowe.

Dowiedz się więcej na temat korzystania z układu i zapytań o media AMP oraz ustawiania zasobów rezerwowych obrazów.

Pliki GIF

W AMP stworzono tag <amp-anim>, specjalny znacznik obrazów GIF, który pozwala środowisku uruchomieniowemu AMP na zmniejszanie obciążenia procesora, gdy animacja nie jest widoczna na ekranie. Podobnie jak w przypadku znacznika <amp-img>, szerokość i wysokość muszą być zdefiniowane, a element musi zawierać znacznik zamykający.

<amp-anim
  width="400"
  height="300"
  src="my-gif.gif">
</amp-anim>

Dodatkowo znacznik obsługuje opcjonalny element podrzędny placeholder do wyświetlania podczas ładowania pliku wskazanego w atrybucie src i obsługuje system układu AMP.

<amp-anim width=400 height=300 src="my-gif.gif" layout="responsive">
 <amp-img placeholder width=400 height=300 src="my-gif-screencap.jpg">
 </amp-img>
</amp-anim>

Stylowe wiadomości e-mail

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów poczty elektronicznej, AMP umożliwia korzystanie z atrybutów inline style, ale obsługuje również CSS w znaczniku <style amp-custom> w nagłówku wiadomości.

...
<style amp-custom>
 /* any custom styles go here. */
 body {
  background-color: white;
 }
 amp-img {
  border: 5px solid black;
 }
</style>
...
</head>

Podobnie jak w przypadku wiadomości e-mail HTML, AMP dla poczty e-mail obsługuje ograniczony podzbiór selektorów i właściwości CSS.

Artykul CSS obsługiwany przez AMP dla poczty e-mail zawiera pełną listę CSS dozwolonych w programach pocztowych obsługujących AMP.

AMP narzuca limit rozmiaru 75 000 bajtów na stylizację.

Dozwolone składniki AMP

Wiadomości e-mail AMP są przyszłością poczty elektronicznej dzięki dynamice, cechom wizualnym i interaktywności składników AMP.

Pełna lista składników obsługiwanych w AMP dla poczty e-mail jest dostępna jako część specyfikacji AMP dla poczty e-mail.

Żądania uwierzytelnienia

Dynamicznie personalizowana treść wiadomości e-mail często wymaga uwierzytelnienia użytkownika. W celu ochrony danych użytkownika wszystkie żądania HTTP wysyłane z wiadomości e-mail AMP mogą być jednak buforowane i pozbawiane plików cookie.

Do uwierzytelniania żądań wysyłanych z wiadomości e-mail AMP można używać tokenów dostępu.

Tokeny dostępu

Do uwierzytelnienia użytkownika można użyć tokenów dostępu. Tokeny dostępu są dostarczane i sprawdzane przez nadawcę wiadomości e-mail. Nadawca używa tokenów w celu zapewnienia, że tylko osoby mające dostęp do wiadomości e-mail AMP mogą wysyłać zawarte w niej żądania. Tokeny dostępu muszą być zabezpieczone kryptograficznie i mieć ograniczenia czasu oraz zakresu. Są one dołączane do adresu URL żądania.

Ten przykład pokazuje użycie znacznika <amp-list> do wyświetlania uwierzytelnionych danych:

<amp-list
 src="https://example.com/endpoint?token=REPLACE_WITH_YOUR_ACCESS_TOKEN"
 height="300"
>
 <template type="amp-mustache"> ... </template>
</amp-list>

Podobnie, gdy używasz znacznika <amp-form>, umieść swój token dostępu w adresie URL atrybutu action-xhr.

<form
 action-xhr="https://example.com/endpoint?token=REPLACE_WITH_YOUR_ACCESS_TOKEN"
 method="post"
>
 <input type="text" name="data" />
 <input type="submit" value="Send" />
</form>

Przykład

Poniższy przykład dotyczy hipotetycznej usługi robienia notatek, która umożliwia zalogowanym użytkownikom dodawanie notatek do ich konta i ich późniejsze przeglądanie. Usługa chce wysłać do użytkownika, na adres jane@example.com, wiadomość e-mail, która zawiera listę wcześniej sporządzonych notatek. Lista notatek bieżącego użytkownika jest dostępna w punkcie końcowym https://example.com/personal-notes w formacie JSON.

Przed wysłaniem wiadomości e-mail usługa generuje kryptograficznie zabezpieczony token dostępu z użyciem ograniczonym do adresu jane@example.com: A3a4roX9x. Token dostępu znajduje się w nazwie pola exampletoken w zapytaniu o adres URL:

<amp-list
 src="https://example.com/personal-notes?exampletoken=A3a4roX9x"
 height="300"
>
 <template type="amp-mustache">
  <p></p>
 </template>
</amp-list>

Punkt końcowy https://example.com/personal-notes jest odpowiedzialny za walidację parametru exampletoken i znalezienie użytkownika powiązanego z tokenem.

Tokeny dostępu z ograniczonym użyciem

Toeny dostępu z ograniczonym użyciem chronią przed fałszowaniem żądań oraz atakami przez powtarzanie, upewniając się, że działanie wykonuje użytkownik, do którego wiadomość została wysłana. Ochrona jest osiągana poprzez dodanie unikalnego parametru tokenu do parametrów żądania i zweryfikowanie go w chwili wywołania działania.

Parametr tokenu powinien być wygenerowany jako klucz, którego może użyć tylko określony użytkownik do określonego działania. Przed wykonaniem żądanego działania należy sprawdzić, czy token jest prawidłowy i odpowiada tokenowi wygenerowanemu dla danego użytkownika. Jeśli token jest zgodny, działanie może zostać wykonane, a token staje się nieprawidłowy dla przyszłych żądań.

Tokeny dostępu należy wysyłać do użytkownika jako część właściwości url HttpActionHandler. Jeśli na przykład aplikacja obsługuje żądania zatwierdzenia pod adresem http://www.example.com/approve?requestId=123, należy rozważyć dodanie do niego dodatkowego parametru accessToken i nasłuchiwać żądań wysyłanych na adres http://www.example.com/approve?requestId=123&accessToken=xyz.

Połączenie requestId=123 i accessToken=xyz trzeba wygenerować z wyprzedzeniem, upewniając się, że parametru accessToken nie można wydedukować z identyfikatora requestId. Każde żądanie zatwierdzenia z requestId=123 i bez accessToken lub z accessToken różnym od xyz powinno być odrzucane. Gdy to żądanie zostanie zrealizowane, każde następne żądanie z tym samym identyfikatorem i tokenem dostępu również powinno zostać odrzucone.

Testowanie w różnych programach pocztowych

Programy pocztowe obsługujące AMP dla poczty e-mail mają własną dokumentację i narzędzia do testowania, ułatwiające integrację.

Artykuł Testowanie wiadomości e-mail AMP zawiera więcej informacji i linki do dokumentacji poszczególnych programów pocztowych.