AMP

Konfigurowanie analityki

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

PORADA — jeśli korzystasz z Google Analytics jako dostawcy usług analityki, dowiedz się jak skonfigurować podstawową usługę Google Analytics dla AMP i jak łączyć treści AMP z treściami bez AMP za pomocą identyfikatora klienta.

Zadecyduj, zanim zaczniesz

Wszystkie rozwiązania analityczne opierają się na wiedzy o tym, jakich danych potrzebujesz i jak zamierzasz je analizować. Zanim zaczniesz, zadecyduj:

  • Czy do analizy zaangażowania użytkowników będziesz używać narzędzi analitycznych innych firm, czy też własnego rozwiązania?
  • Jakie zachowania użytkowników będziesz mierzyć, aby zrozumieć zaangażowanie użytkowników?

Wysyłać dane do dostawcy czy do siebie?

Jeśli masz własne, autorskie rozwiązanie do pomiaru zaangażowania użytkowników, jedyną rzeczą, jakiej będziesz potrzebował, aby zintegrować analitykę AMP z tym rozwiązaniem, jest adres URL. To właśnie tam będziesz wysyłać dane. Możesz również wysyłać dane na różne adresy URL. Możesz na przykład wysyłać dane o odsłonach stron do jednego adresu URL, a dane o zaangażowaniu społecznościowym do innego adresu URL.

Analityka AMP jest specjalnie zaprojektowana tak, aby mierzyć raz i raportować do wielu. Jeśli pracujesz już z jednym lub kilkoma dostawcami rozwiązań analitycznych, sprawdź listę Dostawcy usług analityki, aby sprawdzić, czy zintegrowali oni swoje rozwiązanie z AMP. Jeśli tak, przejrzyj szczegóły ich konfiguracji i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli dostawca usług analitycznych nie jest zintegrowany z AMP, zwróć się do niego z prośbą o pomoc techniczną. Zachęcamy również do zgłoszenia w AMP Project problemu z prośbą o dodanie dostawcy usług. Zobacz również artykuł Integrowanie narzędzi analitycznych w AMP HTML.

Jakich danych potrzebujesz?

Jakie dane o Twoich użytkownikach będziesz rejestrować w celu pomiaru zaangażowania? Musisz zidentyfikować te dane, aby móc je skonfigurować.

Kluczowe punkty danych do rozważenia:

  • Czy będziesz śledzić tylko odsłony stron, czy również dodatkowe wzorce zaangażowania użytkowników (patrz też amp-pixel lub amp-analytics)?
  • Które rodzaje danych dotyczących użytkowników, treści, urządzenia lub przeglądarki będziesz rejestrować (patrz też Podstawianie zmiennych)?
  • Jak będziesz identyfikować użytkowników (patrz też Identyfikacja użytkowników)?

Dowiedz się więcej: kontynuuj naukę o analityce w artykule Analityka: podstawy.