AMP

Dodawanie ramek iframe

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format stories!

Learn how to display include media content in your pages, and how to use iframes to display advanced content outside of AMP's limitations.

Podstawy

Możesz wyświetlić ramkę iframe na swojej stronie, używając elementu amp-iframe.

Ramki iframe są szczególnie przydatne w AMP do wyświetlania treści nieobsługiwanych w kontekście strony głównej, takich jak treści wymagające kodu JavaScript użytkownika.

Wymagania składnika amp-iframe

 • Musi znajdować się o 600 px lub 75% pierwszego okienka na stronie od góry (z wyjątkiem ramek iframe używających elementu placeholder).
 • Mogą żądać zasobów jedynie za pośrednictwem protokołu HTTPS i nie mogą mieć tego samego pochodzenia, co kontener, chyba że nie określają one reguły allow-same-origin.

CZYTAJ DALEJ — dowiedz się więcej z pełnej specyfikacji składnika amp-iframe.

Dodawanie skryptu

Aby dodać składnik amp-iframe do strony, najpierw umieść w sekcji <head> następujący skrypt, który ładuje dodatkowy kod składnika rozszerzonego:

<script async custom-element="amp-iframe"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-iframe-0.1.js"></script>

Napisz znaczniki

W poniższym przykładzie utworzyliśmy responsywny składnik amp-iframe, aby osadzić mapę Google za pomocą interfejsu API Google Maps Embed:

<amp-iframe
 width="200"
 height="100"
 sandbox="allow-scripts allow-same-origin"
 layout="responsive"
 src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key={YOUR API KEY}&q=europe"
>
</amp-iframe>

Stosowanie elementów zastępczych

Składnik amp-iframe można wyświetlać na początku dokumentu, o ile składnik amp-iframe zawiera element z atrybutem placeholder (na przykład element amp-img), renderowany jako zastępczy do chwili przygotowania ramki iframe do wyświetlenia.

CZYTAJ DALEJ —: dowiedz się więcej o elementach zastępczych z artykułu Element iframe z atrybutem placeholder.

Przykład z atrybutem placeholder:

<amp-iframe
 width="400"
 height="225"
 sandbox="allow-scripts allow-same-origin"
 layout="responsive"
 src="https://giphy.com/embed/OWabwoEn7ezug"
>
 <amp-img
  placeholder
  layout="fill"
  src="https://ampproject-b5f4c.firebaseapp.com/examples/images/kittens-biting.jpg"
 ></amp-img>
</amp-iframe>

Renderowany jako:

Przykłady

Bardziej zaawansowane przykłady składnika amp-iframe można znaleźć w sekcji AMP By Example.