AMP

Dostawcy usług analityki

Ten dokument zawiera listę dostawców usług analityki, mających wbudowane konfiguracje do użytku ze składnikiem amp-analytics.

Dostawcy, którzy chcą integrować swoją usługę z elementem <amp-analytics> powinni zapoznać się ze szczegółami w artykule Integracja narzędzi analitycznych z AMP.

Acquia Lift

Wartość atrybutu type: acquialift

Dodaje obsługę Acquia Lift. Należy określić właściwości decisionApiUrl, accountId i siteId. Więcej informacji o Acquia Lift można znaleźć na stronie https://docs.acquia.com/lift.

Adobe Analytics

Wartość atrybutu type: adobeanalytics

Dodaje obsługę Adobe Analytics. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi Adobe Analytics można znaleźć na stronie marketing.adobe.com.

AFS Analytics

Wartość atrybutu type: afsanalytics

Dodaje obsługę AFS Analytics. Dodatkowo należy określić zmienne websiteid i server. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi AFS Analytics można znaleźć na stronie afsanalytics.com.

Alexa Internet

Wartość atrybutu type: alexametrics

Dodaje obsługę Alexa Certified Site Metrics. Należy określić zmienne atrk_acct oraz domain. Więcej informacji można znaleźć na stronie Alexa's Certified Metrics FAQ.

Amplitude

Wartość atrybutu type: amplitude

AT Internet

Wartość atrybutu type: atinternet

Dodaje obsługę AT Internet. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi AT Internet można znaleźć na stronie developers.atinternet-solutions.com.

Baidu Analytics

Wartość atrybutu type: baiduanalytics

Dodaje obsługę dla Baidu Analytics. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi Baidu Analytics można znaleźć na stronie tongji.baidu.com/.

BlueConic

Wartość atrybutu type: blueconic

Browsi

Wartość atrybutu type: browsi

Burt

Wartość atrybutu type: burt

Dodaje obsługę Burt. Dodatkowo należy określić zmienną trackingKey. Możliwe jest także określenie zmiennych opcjonalnych category i subCategory. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie burtcorp.com.

BySide

Wartość atrybutu type: byside

Captain Metrics

Wartość atrybutu type: captainmetrics

Chartbeat

Wartość atrybutu type: chartbeat

Dodaje obsługę Chartbeat. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi Chartbeat można znaleźć na stronie support.chartbeat.com.

Clicky Web Analytics

Wartość atrybutu type: clicky

Dodaje obsługę Clicky Web Analytics. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi Clicky można znaleźć na stronie clicky.com.

comScore

Wartość atrybutu type: comscore

Dodaje obsługę analityki odsłon comScore Unified Digital Measurement™. Wymaga określenia zmiennej c2 przy użyciu podanego przez comScore identyfikatora c2. Więcej informacji można znaleźć na stronie comscore.com.

Cxense

Wartość atrybutu type: cxense

Dodaje obsługę usług analityki Cxense Insight. Wymaga zdefiniowania zmiennej siteId przy użyciu podanego przez Cxense siteId. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie wiki.cxense.com.

Deep.BI

Wartość atrybutu type: deepbi

Dynatrace

Wartość atrybutu type: dynatrace

Dodaje obsługę monitorowania rzeczywistych użytkowników Dynatrace. Wymaga określenia zmiennej app przy użyciu podanego przez Dynatrace identyfikatora aplikacji i zmiennej tenant przy użyciu podanego przez Dynatrace identyfikatora środowiska. Więcej szczegółów na temat dodawania monitorowania rzeczywistych użytkowników Dynatrace można znaleźć na stronie dynatrace.com.

EPICA

Wartość atrybutu type: epica

Dodaje obsługę odsłon i zdarzeń EPICA. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie dokumentacji EPICA.

Eulerian Analytics

Wartość atrybutu type: euleriananalytics

Dodaje obsługę Eulerian Technologies Analytics. Wymaga określenia zmiennej analyticsHost przy użyciu domeny delegowanej Eulerian. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie eulerian.wiki.

Piksel Facebooka

Wartość atrybutu type: facebookpixel

Dodaje obsługę piksela Facebooka. W konfiguracji składnika amp-analytics musisz określić identyfikator piksela pixelId: YOUR-PIXEL-ID. Obsługiwane zdarzenia wraz z odpowiadającymi im wartościami zdarzeń, które można określić, są szczegółowo opisane w dokumentacji programistycznej piksela Facebooka.

Gemius

Wartość atrybutu type: gemius

Dodaje obsługę usług analityki Gemius Audience/Prism. Dodatkowo należy określić podane przez Gemius zmienne prefix i identifier. Możliwe jest również określenie opcjonalnej zmiennej extraparams (key1=value1|key2=value2). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie gemius.com.

GfK Sensic

Wartość atrybutu type: gfksensic

Dodaje obsługę analityki wykorzystania strumienia audio GfK Sensic. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą dokumentacją klienta.

Wartość atrybutu type: googleadwords

Dodaje obsługę śledzenia i remarketingu konwersji reklam Google Ads. Więcej szczegółów znajdziesz w centrum pomocy Google Ads dla śledzenia konwersji i remarketingu. Oba znaczniki można stosować niezależnie od siebie.

Google Analytics

Wartość atrybutu type: googleanalytics

Dodaje obsługę Google Analytics. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi Google Analytics można znaleźć na stronie developers.google.com.

Google Tag Manager

Wartość atrybutu type: nd.

W odróżnieniu od innych dostawców usług analityki, Google Tag Manager jest usługą zarządzania znacznikami i nie wymaga atrybutu type. Usługa Google Tag Manager jest obsługiwana w AMP. Informacje na temat obsługiwanych znaczników oraz instrukcje dotyczące dodawania usługi Google Tag Manager do strony AMP znajdują się w dokumentacji usługi Google Tag Manager.

Ibeat Analytics

Wartość atrybutu type: ibeatanalytics

Dodaje obsługę Ibeat Analytics. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi Ibeat można znaleźć na stronie Obsługa integracji Ibeat.

INFOnline / IVW

Wartość atrybutu type: infonline

Dodaje obsługę INFOnline/IVW. Wymaga kopii pliku amp-analytics-infonline.html w innej subdomenie niż zawierająca plik AMP (powód?). Plik musi być serwowany przez HTTPS. Jeśli pliki AMP znajdują się na przykład w domenie www.example.com, plik amp-analytics-infonline.html musi znajdować się w innej subdomenie, takiej jak iframe.example.com lub assets.example.com.

Dodatkowo należy zdefiniować następujące zmienne:

 • st: identyfikator oferty
 • co: komentarz
 • cp: kod
 • url: lokalizacja HTTPS pliku amp-analytics-infonline.html

Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi INFOnline/IVW można znaleźć na stronie www.infonline.de.

INFOnline anonymous

Wartość atrybutu type: infonline-anonymous

Dodaje obsługę anonymous INFOnline. Wymaga kopii pliku infonline-anonymous.html w innej subdomenie niż zawierająca plik AMP (powód?). Plik musi być serwowany przez HTTPS. Jeśli pliki AMP znajdują się na przykład w domenie www.example.com, plik infonline-anonymous.html musi znajdować się w innej subdomenie, takiej jak iframe.example.com lub assets.example.com.

Dodatkowo należy zdefiniować następujące zmienne:

 • st: identyfikator oferty
 • co: komentarz
 • cp: kod
 • url: lokalizacja HTTPS pliku infonline-anonymous.html
 • dn: nazwa domeny przekazywania

Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi INFOnline anonymous można znaleźć na stronie www.infonline.de.

ip-label

Wartość atrybutu type: iplabel

Keen

Wartość atrybutu type: keen

Dodaje obsługę Keen. Dodatkowo należy zdefiniować następujące zmienne:

 • projectId: identyfikator projektu
 • writeKey: klucz zapisu

Użyj sekcji extraUrlParams, aby dodać więcej danych. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie keen.io/docs/api.

Kenshoo

Wartość atrybutu type: kenshoo

Dodaje obsługę Kenshoo. Dodatkowe informacje i szczegóły konfiguracji można znaleźć na stronie helpcenter.kenshoo.com.

Krux

Wartość atrybutu type: krux

Dodaje obsługę Krux. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie help.krux.com.

Linkpulse

Wartość atrybutu type: linkpulse

Dodaje obsługę Linkpulse. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie docs.linkpulse.com.

Lotame

Wartość atrybutu type: lotame

Dodaje obsługę Lotame. Więcej informacji i szczegóły konfiguracji można znaleźć na stronie mylotame.force.com.

Mapp Intelligence

Wartość atrybutu type: mapp_intelligence

Dodaje obsługę śledzenia Mapp Intelligence. Więcej informacji i szczegółów konfiguracji można znaleźć na stronie docs.mapp.com.

Marin Software

Wartość atrybutu type: marinsoftware

Médiamétrie

Wartość atrybutu type: mediametrie

Dodaje obsługę stron śledzenia Médiamétrie. Wymaga zdefiniowania zmiennej serial. Zmienne level1 do level4 są opcjonalne. Więcej informacji można znaleźć na stronie mediametrie.com.

mediarithmics

Wartość atrybutu type: mediarithmics

Dodaje obsługę mediarithmics. Więcej informacji i szczegóły konfiguracji można znaleźć na stronie https://developer.mediarithmics.com.

Memo

Wartość atrybutu type: memo

Metrika

Wartość atrybutu type: metrika

Moat Analytics

Wartość atrybutu type: moat

Dodaje obsługę Moat. W celu uzyskania szczegółów konfiguracji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Moat. Więcej informacji na temat Moat można znaleźć na stronie moat.com/analytics.

Mobify

Wartość atrybutu type: mobify

Dodaje obsługę Mobify. Więcej szczegółów na temat dodawania obsługi Mobify można znaleźć na stronie docs.mobify.com.

MoEngage

Wartość atrybutu type: moengage

mParticle

Wartość atrybutu type: mparticle

Dodaje obsługę mParticle. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi mParticle można znaleźć na stronie docs.mparticle.com.

Wartość atrybutu type: navegg

New Relic

Wartość atrybutu type: newrelic

Dodaje obsługę New Relic Browser do pomiaru przepustowości i wydajności AMP. Dodając wartość atrybutu newrelic musisz dodać swój app ID oraz license key z konta New Relic Browser, aby móc rozpocząć rejestrowanie danych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie dokumentacji AMP New Relic Browser pod adresem docs.newrelic.com.

Nielsen

Wartość atrybutu type: nielsen

Dodaje obsługę Nielsen DCR. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Nielsen, aby skonfigurować swój apid oraz pomoc w zdefiniowaniu pozostałych parametrów w sekcji vars. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji pomocy techniczej firmy Nielsen.

Nielsen Marketing Cloud

Wartość atrybutu type: nielsen-marketing-cloud

Dodaje wsparcie Nielsen Marketing Cloud. Więcej szczegółów można znaleźć w witrynie Nielsen Marketing Cloud.

OEWA

Wartość atrybutu type: oewa

Dodaje obsługę [OEWA](https://www.oewa.at). Wymaga kopii pliku amp-analytics-oewa.html w innej subdomenie niż zawierająca plik AMP (powód?). Plik musi być serwowany przez HTTPS. Jeśli pliki AMP znajdują się na przykład w domenie www.example.com, plik amp-analytics-oewa.html musi znajdować się w innej subdomenie, takiej jak oewa-amp.example.com. Więcej szczegółów na temat dodawania obsługi OEWA można znaleźć tutaj.

Dodatkowo należy zdefiniować następujące zmienne:

W sekcji vars:

 • s: oferta
 • cp: ścieżka kategorii

W sekcji requests:

 • url: lokalizacja HTTPS pliku amp-analytics-oewa.html

UWAGA — istnieje odmiana o nazwie oewadirect, która nie używa rozwiązania iframe-ping i ma lepsze wykrywanie klienta przy użyciu AMP CLIENT_ID. Jest to obecnie EKSPERYMENT zabroniony przez OEWA, ponieważ nie używa skryptu oewa2.js.

Oracle Infinity Analytics

Wartość atrybutu type: oracleInfinityAnalytics

Parsely

Wartość atrybutu type: parsely

Dodaje obsługę Parsely. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie parsely.com/docs.

Permutive

Wartość atrybutu type: permutive

Dodaje obsługę zbierania zdarzeń Permutive. Dodatkowo należy zdefiniować następujące zmienne w sekcji vars:

 • namespace: przestrzeń nazw AMP Permutive
 • key: klucz publiczny interfejsu API Permutive

Aby dodać więcej właściwości zdarzeń, użyj sekcji extraUrlParams. Pełne szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie support.permutive.com.

Pistats

Wartość atrybutu type: piStats

Piano

Wartość atrybutu type: piano

Dodaje obsługę Piano. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie vx.piano.io.

Pinpoll

Wartość atrybutu type: pinpoll

Dodaje obsługę Pinpoll. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie pinpoll.com.

Pressboard

Wartość atrybutu type: pressboard

Dodaje obsługę Pressboard. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie help.pressboard.ca.

Quantcast Measurement

Wartość atrybutu type: quantcast

Dodaje obsługę Quantcast Measurement. Więcej szczegółów na temat dodawania obsługi Quantcast Measurement można znaleźć na stronie quantcast.com

Rakam

Wartość atrybutu type: rakam

reppublika

Wartość atrybutu type: reppublika

Retargetly

Wartość atrybutu type: retargetly

RudderStack

Wartość atrybutu type: rudderstack

Dodaje obsługę RudderStack dla odsłon i zdarzeń na stronie. Dowiedz się więcej na temat implementacji z naszej dokumentacji.

Segment

Wartość atrybutu type: segment

Dodaje obsługę Segment dla odsłon stron i zdarzeń. Aby zobaczyć pełną listę pól, które można wysyłać, zobacz specyfikację Segment.

ShinyStat

Wartość atrybutu type: shinystat

SOASTA mPulse

Wartość atrybutu type: mpulse

Dodaje obsługę SOASTA mPulse. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie docs.soasta.com.

SimpleReach

Wartość atrybutu type: simplereach

Dodaje obsługę SimpleReach. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie http://docs.simplereach.com/dev-guide/implementation/google-amp-implementation.

Snowplow Analytics

Wartość atrybutu type: snowplow, snowplow_v2

Dodaje obsługę Snowplow Analytics. Więcej szczegółów na temat dodawania obsługi Snowplow Analytics można znaleźć na stronie github.com/snowplow/snowplow/wiki.

Rambler/TOP-100

Wartość atrybutu type: top100

Dodaje obsługę Rambler/TOP-100. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie top100.rambler.ru.

TEA Analytics

Wartość atrybutu type: teaanalytics

Dodaje obsługę TEA Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania obsługi TEA Analytics, należy skontaktować się z Kimberly (wuqian56@gmail.com).

Tealium Collect

Wartość atrybutu type: tealiumcollect

Dodaje obsługę Tealium Collect. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi Tealium Collect można znaleźć na stronie docs.tealium.com.

Top.Mail.Ru

Wartość atrybutu type: topmailru

Dodaje obsługę Top.Mail.Ru. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie pomocy Top.Mail.Ru.

Treasure Data

Wartość atrybutu type: treasuredata

Dodaje obsługę Treasure Data. Szczegóły konfiguracji można znaleźć na stronie treasuredata.com.

Umeng+ Analytics

Wartość atrybutu type: umenganalytics

Dodaje obsługę Umeng+ Analytics. Więcej szczegółów dotyczących dodawania obsługi Umeng+ Analytics można znaleźć na stronie dev.umeng.com.

Upscore

Wartość atrybutu type: upscore

Vpon Analytics

Wartość atrybutu type: vponanalytics

Dodaje obsługę Vpon Analytics. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie Vpon Analytics.

Webengage

Atrybut type webengage

Webtrekk

Wartość tego atrybutu ~~webtrekk~~ jest niezalecana (zostanie usunięta 31/12/2018) — w zamian należy używać wartości webtrekk_v2

Dodaje obsługę Webtrekk. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie supportcenter.webtrekk.com.

Yandex Metrica

Wartość atrybutu type: metrika

Dodaje obsługę Yandex Metrica. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć na stronie Yandex Support.