AMP

Opis części relacji AMP

Relacja internetowa to pełnoekranowy storytelling wizualny, przekazujące informacje za pomocą obrazów, filmów, grafiki, dźwięku i innych elementów. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników chcących serwować małe, lecz bogate wizualnie kąski treści.

Podstawowymi składnikami relacji internetowych są pojedyncze strony. Strony te z kolei składają się z pojedynczych warstw, zawierających podstawowe elementy HTML i AMP.

Każdy z tych składników jest tłumaczony na składniki AMP: relację reprezentuje składnik amp-story, stronę reprezentuje składnik amp-story-page, a warstwy reprezentuje składnik amp-story-grid-layer.

Zacznijmy tworzyć naszą relację internetową od kontenera amp-story.