AMP

Testowanie wiadomości e-mail AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

Zapewnij doskonałe wrażenia użytkownika, testując swoje wiadomości e-mail AMP przed wysłaniem ich do dużej grupy odbiorców.

Lista kontrolna testów

  1. Dołącz wersję HTML i/lub zwykłą tekstową wersję wiadomości e-mail AMP. Programy pocztowe, które nie obsługują AMP, wyświetlą wówczas taką rezerwową wersję.
  2. Upewnij się, że Twój kod AMP jest prawidłowy, wykonując kroki opisane w artykule Walidacja wiadomości e-mail AMP.
  3. Zapoznaj się z artykułem CSS obsługiwane przez AMP dla poczty e-mail, aby upewnić się, że używany przez Ciebie CSS jest obsługiwany we wszystkich programach pocztowych.
  4. Wypróbuj swoją wiadomość e-mail w placu zabaw AMP i upewnij się, że wszystkie funkcje dynamiczne, takie jak formularze, działają prawidłowo.

Testy specyficzne dla programów pocztowych

Programy pocztowe obsługujące AMP mają również dokumentację producencką, która może zawierać dodatkowe wytyczne i wymagania.

Gmail

Dokumentacja usługi Gmail zawiera wytyczne dotyczące testowania w artykule Test your AMP emails in Gmail.

Użytkownicy usługi Gmail mogą używać placu zabaw Gmail dla AMP dla poczty e-mail do wysyłania wiadomości e-mail do siebie w celach testowych.

Mail.ru

Informacje o włączaniu testowania na koncie Mail.ru zawiera artykuł Wiadomości e-mail AMP w Mail.ru.

Użytkownicy Mail.ru mogą użyć placu zabaw AMP dla Mail.ru do wysyłania wiadomości e-maila do siebie w celach testowych.

Outlook.com

W dokumentacji Outlook.com znajduje się przewodnik Get Started with AMP for Email, który wyjaśnia jak tworzyć i testować wiadomości e-mail AMP.