AMP

Konwertowanie HTML na AMP

Completed news article

W tym samouczku poznasz kluczowe pojęcia AMP oraz dowiesz się, czym różnią się dokumenty AMP od tradycyjnych dokumentów HTML. Na koniec tego samouczka utworzysz stronę AMP z istniejącej strony HTML.

Dzięki ukończeniu samouczka:

  • Poznasz podstawowe informacje o witrynie AMP
  • Nauczysz się rozpoznawać różnice pomiędzy AMP a tradycyjnymi stronami HTML
  • Nauczysz się konwertować tradycyjną stronę HTML na AMP HTML
  • Będziesz umieć wykonać walidację strony AMP
  • Przygotujesz treść AMP do odnajdywania

Utworzysz:

Prostą stronę artykułu informacyjnego, zgodną ze specyfikacją AMP i zawierającą typowe funkcje spotykane w mobilnych witrynach informacyjnych.