AMP

CSS obsługiwany przez AMP dla poczty e-mail

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

Ten dokument przedstawia w zarysie funkcje CSS obecnie obsługiwane w wiadomościach e-mail AMP.

Stosowanie CSS

Wewnętrzny arkusz stylów

W razie stosowania wewnętrznego arkusza stylów CSS należy określić w jednym znaczniku <style amp-custom> umieszczonym w sekcji <head> wiadomości e-mail.

Style inline

Oprócz stosowania wewnętrznego arkusza stylów, można określać style inline w dowolnym elemencie za pomocą atrybutu style.

Zewnętrzny arkusz stylów

Zewnętrzne arkusze stylów nie są obsługiwane w AMP dla poczty e-mail.

Stosowanie znaczników <link rel="stylesheet" href="..."> w wiadomości e-mail jest niedozwolone.

Obsługiwane selektory CSS

Proste selektory

Kombinatory

Pseudoklasy

Obsługiwane właściwości CSS

Dodatkowe ograniczenia

Następujące właściwości CSS mają dodatkowe ograniczenia:

Właściwość Ograniczenia
cursor Jedyne dozwolone wartości to pointer i initial.
filter Konstruktor url() jest niedozwolony.
transition Animować można jedynie właściwości opacity, transform, visibility i offset-distance.
visibility Jedyne dozwolone wartości to hidden, visible i initial.
z-index Dozwolone są jedynie wartości z zakresu od -100 do 100.

Reguły at-rules

Jedyna obecnie obsługiwaną regułą at-rule jest @media. Więcej informacji zawiera sekcja Funkcje media.

Czcionki niestandardowe (@font-face)

Czcionki niestandardowe nie są obsługiwane w AMP dla poczty e-mail.

Funkcje media

Lista funkcji media obsługiwanych w celu warunkowego stosowania reguł poprzez zapytania @media.