AMP

Konfigurowanie

Wymagania wstępne

Do rozpoczęcia tego samouczka potrzebne są:

  • Podstawowa wiedza o HTML, CSS i JavaScript
  • Wybrana przez Ciebie przeglądarka, która może sprawdzać dane w konsoli JavaScript
  • Wybrany przez Ciebie edytor tekstów

Przygotowanie środowiska programistycznego

Krok 1. Pobierz kod

Pobierz przykładowy kod samouczka albo jako plik ZIP, albo przez git:

git clone https://github.com/googlecodelabs/accelerated-mobile-pages-foundations.git

Rozpakuj plik archiwum (w razie potrzeby) i przejdź do katalogu projektu na komputerze za pomocą wiersza polecenia:

cd accelerated-mobile-pages-foundations

Katalog projektu zawiera kilka przykładowych plików zasobów oraz początkową stronę article.html.

Krok 2. Uruchom przykładową stronę

Aby przetestować naszą przykładową stronę, musimy uzyskać dostęp do plików z serwera WWW. Tymczasowy lokalny serwer WWW do celów testowania można utworzyć na kilka sposobów. Oto kilka opcji, wybierz najlepszą dla Ciebie:

UWAGA — zdecydowanie zalecane jest stosowanie w środowiskach produkcyjnych protokołu HTTPS. HTTPS ma kilka zalet oprócz bezpieczeństwa, w tym SEO. Możesz przeczytać więcej na ten temat w tym wpisie na blogu Google Webmaster.

Po skonfigurowaniu lokalnego serwera WWW przejdź do przykładowego artykułu w przeglądarce pod tym adresem URL:

http://localhost:8000/article.html