AMP

Walidacja składni reklamy AMPHTML

Aby zapewnić prawidłowe renderowanie reklam, należy sprawdzić poprawność składni AMPHTML.

Otwórz narzędzie AMP Validator w przeglądarce i upewnij się, że wybranym formatem HTML jest AMP4ADS. Skopiuj kod z pliku HTML i wklej go do okna walidatora:

Jeśli kod jest prawidłowy, zobaczysz status walidacji: POWODZENIE.