AMP

Utwórz swoją pierwszą wiadomość e-mail AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

AMP dla poczty e-mail pozwala nadawcom wiadomości e-mail używać w ich wiadomościach e-mail AMP do obsługi całego szeregu nowych funkcji. Wiadomości e-mail pisane w AMP mogą zawierać interaktywne elementy, takie jak karuzele lub akordeony z obrazami, treść pozostaje aktualna w wiadomości, a odbiorcy mogą podejmować działania, takie jak odpowiadanie na formularz, bez opuszczania skrzynki odbiorczej.

AMP dla poczty e-mail jest zgodny z istniejącymi wiadomościami e-mail. Wersja AMP wiadomości jest osadzana w wiadomości e-mail jako nowa część MIME, dodatkowo do HTML i zwykłego tekstu, co zapewnia zgodność we wszystkich programach pocztowych.

Porada: lista platform (ESP), klientów i dostawców poczty elektronicznej, obsługujących AMP dla poczty e-mail znajduje się w artykule Obsługiwane platformy poczty elektronicznej w sekcji FAQ.

Postępuj zgodnie z tym samouczkiem, aby utworzyć i wysłać pierwszą dynamiczną wiadomość e-mail w formacie AMP. Gotowy kod możesz zobaczyć tutaj.

Zacznij od kodu standardowego AMP dla poczty e-mail

Plac zabaw AMP obsługuje format AMP dla poczty e-mail, umożliwiając tworzenie, testowanie i walidację wiadomości e-mail AMP. Otwórz plac zabaw AMP i upewnij się w lewym górnym rogu, że ustawiony jest format AMP for Email. Wyświetlany powinien być następujący kod:

<!DOCTYPE html>
<html 4email data-css-strict>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
  <style amp4email-boilerplate>
   body {
    visibility: hidden;
   }
  </style>
  <style amp-custom>
   h1 {
    margin: 1rem;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h1>Hello, I am an AMP EMAIL!</h1>
 </body>
</html>

Zawiera on wszystkie wymagane znaczniki i minimum kodu niezbędnego do prawidłowości wiadomości e-mail AMP. Zwróć również uwagę na wiele innych przykładów prawidłowych szablonów wiadomości e-mail na liście rozwijanej w prawym górnym menu rozwijanym.

Poświęćmy chwilę na wyjaśnienie kilku istotnych różnic w stosunku do klasycznych wiadomości e-mail w formacie HTML:

 • Wiadomości e-mail od AMP muszą się identyfikować jako takie za pomocą właściwości ⚡4email lub amp4email w znaczniku html.
 • Sekcja <head> musi również zawierać znacznik <script> ładujący środowisko uruchomieniowe AMP. <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 • Kod standardowy CSS do początkowego ukrywania zawartości do chwili załadowania AMP. <style amp4email-boilerplate>body{visibility:hidden}</style>

Jeśli już wcześniej zdarzyło Ci się pracować z wiadomościami e-mail, pomysł umieszczenia skryptu w wiadomości e-mail może wywołać w Twojej głowie alarm! Spokojnie, dostawcy poczty elektronicznej, którzy obsługują wiadomości AMP, wymuszają surowe kontrole zabezpieczeń, pozwalające jedynie na uruchamianie sprawdzonych skryptów AMP na swoich klientach. Dzięki temu dynamiczne i interaktywne funkcje mogą być uruchamiane bezpośrednio w skrzynkach odbiorców bez żadnych luk w zabezpieczeniach! Dowiedz się więcej o znacznikach wymaganych w wiadomościach e-mail AMP tutaj.

W wiadomościach e-mail AMP mogą być zawarte tylko skrypty AMP obsługiwanych składników.

Dołączanie obrazu

W wiadomościach AMP można używać większości znaczników HTML używanych w wiadomościach e-mail. Niektóre znaczniki, takie jak <img>, są jednak zastępowane równoważnym znacznikiem AMP, <amp-img>.

Znacznik <amp-img> wymaga zdefiniowania szerokości i wysokości obrazu i, w odróżnieniu od znacznika <img>, znacznik <amp-img> trzeba jawnie zamknąć znacznikiem </amp-img>.

<amp-img
 src="https://link/to/img.jpg"
 alt="photo description"
 width="100"
 height="100"
>
</amp-img>

Ponadto, do obsługi plików GIF służą znaczniki <amp-anim>.

Jako że wiadomości e-mail nie są przechowywane na Twoim serwerze, w adresach URL wiadomościach e-mail AMP należy stosować ścieżki bezwzględne i muszą to być adresy protokołu HTTPS.

Placekitten to witryna internetowa, która jako elementy zastępcze stosuje zdjęcia kociąt. Pozwala na wybranie rozmiaru obrazu bezpośrednio w adresie URL!

Możemy umieścić obraz w naszej pierwszej wiadomości e-mail, dodając poniższy kod.

<body>
 <amp-img
  src="https://placekitten.com/800/400"
  alt="Welcome"
  width="800"
  height="400"
 >
 </amp-img>
</body>

Nadawanie responsywności

Wiadomości e-mail są przeglądane na różnych urządzeniach i ekranach o różnych rozmiarach, a AMP ma wbudowany system układów! Dzięki systemowi amp-layout i zapytaniom o media implementacja responswynych wiadomości e-mail jest łatwa. Aby dopasować rozmiar umieszczonego przez nas zdjęcia kociaka do odpowiednich ekranów, należy dodać atrybut layout="responsive" do znacznika <amp-image>.

<amp-img layout="responsive" src="https://placekitten.com/800/400" alt="Welcome" height="400" width="800"></amp-img>

Zwiększaj i zmniejszaj okno przeglądarki, aby oglądać zmianę rozmiaru obrazu! Zobacz tutaj listę obsługiwanych składników w zależności od układu.

Modyfikacja prezentacji i układu

Jeden obraz to nie problem, ale co jeśli chcemy wyświetlić ich więcej? AMP dla poczty e-mail obsługuje elementy układu takie, jak akordeony i paski boczne.

W tym samouczku użyjemy elementu <amp-carousel>, aby wyświetlić zdjęcia kotów do adopcji.

Dodaj skrypt amp-carousel do sekcji head wiadomości e-mail.

<script
 async
 custom-element="amp-carousel"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-carousel-0.1.js"
></script>

Następnie otocz nasz pierwszy obraz znacznikami <amp-carousel>.

<amp-carousel layout="responsive" width="800" height="400" type="slides">
 <amp-img
  layout="fill"
  src="https://placekitten.com/800/400"
  alt="Welcome"
  height="400"
  width="800"
 ></amp-img>
</amp-carousel>

Możesz zauważyć, że nic się nie zmieniło, a to dobrze! Nasza karuzela otrzymała atrybut type=slides, co znaczy, że będzie pokazywać jedno zdjęcie naraz. Jako że w znacznikach umieściliśmy tylko jedno zdjęcie, użytkownikowi nie będą wyświetlane strzałki do przesuwania.

Następnie zamień zdjęcie kociaka w znaczniku <amp-carousel> na nasze koty AMP do adopcji.

<amp-carousel
 id="carousel-with-preview"
 width="800"
 height="400"
 layout="responsive"
 type="slides"
 on="slideChange:AMP.setState({currentCat: event.index})"
>
 <amp-img
  layout="fill"
  src="https://amp.dev/static/img/docs/tutorials/firstemail/photo_by_caleb_woods.jpg"
  alt="photo courtesy of Unsplash"
 ></amp-img>
 <amp-img
  layout="fill"
  src="https://amp.dev/static/img/docs/tutorials/firstemail/photo_by_craig_mclaclan.jpg"
  alt="photo courtesy of Unsplash"
 ></amp-img>
 <amp-img
  layout="fill"
  src="https://amp.dev/static/img/docs/tutorials/firstemail/photo_by_lightscape.jpg"
  alt="photo courtesy of Unsplash"
 ></amp-img>
 <amp-img
  layout="fill"
  src="https://amp.dev/static/img/docs/tutorials/firstemail/photo_by_nick_karvounis.jpg"
  alt="photo courtesy of Unsplash"
 ></amp-img>
</amp-carousel>

Teraz możliwa powinna być zmiana zdjęć kliknięciem strzałki nawigacyjnej po lewej lub prawej stronie karuzeli!

Wysyłanie ze stylem

AMP pozwala na stylizację w znaczniku <style amp-custom> w sekcji head dokumentu. Ponadto można teraz używać wcześniej zakazanych klas i pseudoklas CSS. Przeczytaj pełną listę tutaj.

Zamieńmy tytuł Hello, AMP4EMAIL world na faktyczny tytuł.

<body>
 <h1>Adorable Adoptable Animals</h1>
 ...
</body>

A teraz dodajmy stylizację w sekcji head.

<head>
 ...
 <style amp-custom>
  h1 {
   font-family: arial;
   margin: 10px;
  }
  .center {
   text-align: center;
  }
  .carousel-preview {
   margin-top: 10px;
  }
 </style>
</head>

Dodawanie funkcji dynamicznych

Klasyczne wiadomości e-mail pozwalają tylko na zawartość statyczną. Dzięki AMP wiadomości e-mail są otwarte na zupełnie nowe możliwości! Użytkownicy mogą teraz odpowiadać na formularze, otrzymywać dynamicznie aktualizowaną listę treści i wchodzić w interakcję z treścią.

W tym samouczku użyjemy elementu <amp-bind>, aby wyświetlić imię naszego kota do adopcji i opis, gdy użytkownik znajdzie się na slajdzie tego kota. Zacznij od dodania skryptu amp-bind do sekcji head wiadomości e-mail.

<script
 async
 custom-element="amp-bind"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"
></script>

Następnie zadeklarujemy zmienną AMP bind "myState" jako coąg znaków JSON w znaczniku <amp-state>. Mamy cztery zdjęcia kotów, dodamy więc stan wszystkich czterech.

<body>
 <amp-state id="myState">
  <script type="application/json">
   {
    "cats": [
     {
      "name": "Aakash",
      "description": "Very sweet gentleman that is quite shy in a shelter environment. He may hide under his blanket upon initial approach, but he is an affectionate lovebug."
     },
     {
      "name": "Filip",
      "description": "Friendly and enjoys pets and head rubs. Is known to sit on keyboards and refuses to touch anything with catnip on it."
     },
     {
      "name": "Julian",
      "description": "Both bold and extremely sweet. Wastes no time in investigating new smells, objects, and places, but enjoys lazing in the sun!"
     },
     {
      "name": "John",
      "description": "This playful and spirited cat would like to be outside his kennel and will be so happy when he gets to his forever home with more room to move."
     }
    ]
   }
  </script>
 </amp-state>
</body>

Działania i zdarzenia AMP wyzwalają różne stany. W naszym przypadku chcemy aktualizować stan, gdy użytkownik kliknie strzałki nawigacji karuzeli. Składnik amp-carousel wygeneruje zdarzenie slideChange, wskutek czego zmienna currentCat zostanie zaktualizowana za pomocą funkcji AMP.setState.

<h1>Adorable Adoptable Animals</h1>
<amp-carousel
 width="800"
 height="400"
 layout="responsive"
 type="slides"
 on="slideChange:AMP.setState({ currentCat: event.index} )"
>
 ...
</amp-carousel>

Ten kod ustawia stan currentCat, aby dopasować zdjęcie kota w indeksie karuzeli. Jeśli więc jesteśmy na slajdzie event.index=2, stan jest mapowany na pozycje w indeksie 2 tablicy.

Jedyne co nam pozostało, to wyświetlenie imienia naszego kota i jego opisu. Dodaj następujący kod pod znacznikiem zamykającym amp-carousel.

</amp-carousel>
<div class="center">
 <h1>
  <span [text]="myState.cats[currentCat].name">Aakash</span> is available for adoption!
 </h1>
</div>

Rozszerzenie amp-bind wykorzystuje wyrażenia i powiązania do dynamicznej zmiany treści. Powyższy przykład kodu stosuje wiązanie [text] do aktualizacji tekstu w znaczniku <span> przy każdej zmianie stanu poprzez ewaluację wyrażenia "myState.cats[currentCat].name".

W celu zapewnienia wydajności i uniknięcia ryzyka nieoczekiwanych skoków treści, składnik amp-bind nie ewaluuje wyrażeń podczas ładowania strony. To znaczy, że elementom wizualnym powinien zostać nadany stan domyślny i nie powinny polegać na składniku amp-bind przy wstępnym renderowaniu.

Nie zapomnij dodać opisów naszych kotów po znaczniku </div>!

 </div>
 <p class="center">About <span [text]="myState.cats[currentCat].name"> Aakash</span></p>
 <p class="center" [text]="myState.cats[currentCat].description">Very sweet gentleman that is quite shy in a shelter environment. He may hide under his blanket upon initial approach, but he is an affectionate lovebug.</p>
</body>

Teraz, gdy zmienisz zdjęcie kota w karuzeli, jego imię i opis również powinny zostać zaktualizowane!

Wysyłanie wiadomości e-mail AMP

Aby dowiedzieć się, jak wysyłać wiadomości e-mail do skrzynki odbiorczej, przeczytaj więcej o testowaniu wiadomości e-mail AMP

Gratulacje! Udało Ci się wysłać Twoją pierwszą wiadomość e-mail AMP!

Następne kroki znajdziesz w artykule Podstawy AMP dla poczty e-mail.