AMP

Rozpoczynanie relacji

Całą relację internetową reprezentuje element amp-story, który służy jako kontener na wszystkie strony relacji. Składnik amp-story odpowiada również za utworzenie powłoki interfejsu użytkownika, włącznie z obsługą gestów i nawigacji.

Składnik amp-story jest niestandardowym składnikiem AMP i podobnie jak w przypadku wszystkich składników niestandardowych, do dokumentu AMP należy dodać powiązany skrypt składnika.

Otwórz plik pets.html w edytorze tekstów i w sekcji <head>, dodaj następujący skrypt:

<head>
 <script
  async
  custom-element="amp-story"
  src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"
 ></script>
</head>

Dodaj element <amp-story> do sekcji <body> dokumentu i określ obowiązkowy atrybut standalone, tak jak tu:

<body>
 <amp-story standalone> </amp-story>
</body>

Należy zauważyć, że aby relacja AMP była prawidłowa, element <body> musi mieć tylko jeden element podrzędny — składnik amp-story; wszystkie inne elementy są zawarte w elemencie amp-story.

Podawanie metadanych

Aby relację można było odnaleźć w sieci, wymagane są określone metadane, niezbędne do podania drobnych szczegółów relacji, takich jak:

 • Tytuł relacji, reprezentowany przez atrybut title (np. „Joy of Pets”).
 • Nazwa wydawcy, reprezentowana przez atrybut publisher (np. „AMP tutorials”).
 • Logotyp wydawcy, reprezentowany przez atrybut publisher-logo-src. Jest to adres URL obrazu logotypu, w formacie kwadratu o proporcjach 1x1.
 • Obraz plakatu relacji, reprezentowany przez atrybut poster-portret-src. Jest to adres URL plakatu, a obraz musi mieć format pionowy o proporcjach 3x4.

Dodajmy te atrybuty do naszego znacznika amp-story:

<amp-story
 standalone
 title="Joy of Pets"
 publisher="AMP tutorials"
 publisher-logo-src="assets/AMP-Brand-White-Icon.svg"
 poster-portrait-src="assets/cover.jpg"
></amp-story>

Oprócz tych wymaganych atrybutów, są też inne atrybuty, które można zastosować. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją dotyczącą atrybutów w dokumentacji referencyjnej składnika amp-story.

UWAGA — te atrybuty metadanych nie zastępują żadnych danych strukturalnych (np. JSON-LD) na stronie, a jedynie je uzupełniają. Aby mieć pewność, że Twoje relacje internetowe są odnajdywane na wszystkich platformach, należy dodać dane strukturalne do wszystkich swoich stron AMP, z relacjami AMP włącznie.

W tym momencie mamy powłokę relacji bez żadnej treści. Utwórzmy tę stronę.