AMP

Dołączanie obrazu

Większości znaczników HTML można używać bezpośrednio w AMP HTML, ale niektóre znaczniki, takie jak <img>, są zastępowane równoważnymi lub nieco ulepszonymi znacznikami niestandardowymi AMP HTML (a kilka sprawiających problemy znaczników jest całkowicie zakazanych, patrz Znaczniki HTML w specyfikacji).

Oto kod wymagany do osadzenia obrazu na stronie, pokazujący jak mogą wyglądać dodatkowe znaczniki:

<amp-img src="welcome.jpg" alt="Welcome" height="400" width="800"></amp-img>

CZYTAJ DALEJ — aby dowiedzieć się, dlaczego zastępujemy znaczniki takie jak <img> znacznikiem <amp-img> i ile ich jest dostępnych, odwiedź stronę Dodawanie obrazów i filmów.