AMP

Walidacja AMP HTML

Jako że relacje internetowe tworzone są w języku AMP, należy zawsze sprawdzać, czy kod AMP HTML jest prawidłowy. Do sprawdzenia prawidłowości stron AMP można użyć kilku metod. W tym samouczku włączymy narzędzie AMP Validator poprzez włączenie trybu programistycznego. Aby włączyć tryb programistyczny, dodaj następujący identyfikator fragmentu do adresu URL, a następnie ponownie załaduj stronę:

#development=1

Przykład:

http://localhost:8000/pets.html#development=1

Otwórz konsolę programistyczną w Chrome (lub preferowanej przeglądarce) i sprawdź, czy nie ma błędów AMP. Być może trzeba będzie odświeżyć okno przeglądarki, aby zobaczyć komunikaty walidacji. Jeśli strona jest wolna od błędów, wyświetlony zostanie ten komunikat:

 AMP validation successful.