AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

amp-story-page-outlink

Description

A CTA button for opening external links with one tap in AMP story pages.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>

Supported Layouts

Usage

amp-story-page-outlink provide a UI for a one-tap outlink experience. The outlink can be opened by users through a "swipe up" gesture, or a tap on the call to action element. A UI button prompting the viewer to open the attachment will appear at the bottom of every page with a amp-story-page-outlink element. It must have the layout="nodisplay" attribute.

amp-story-page-outlink requires a single a element child.


<amp-story-page id="page-outlink-example">
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <amp-img src="https://example.ampproject.org/helloworld/bg1.jpg" width="900" height="1600">
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-page-outlink layout="nodisplay">
  <a href="https://www.google.com" title="Link Description"></a>
 </amp-story-page-outlink>
</amp-story-page>

Placement

The <amp-story-page-outlink> element must be the last child of <amp-story-page>, and must have the layout="nodisplay" attribute.

Both amp-story-page-outlink and amp-story-page-attachment must be the last child tag of an amp-story-page. Because of this, you may include neither or one, but not both.

Custom Text (optional)

Text within the child anchor element will display in the CTA. The default is "Swipe up".

amp-story-page-outlink-cta-text

<amp-story-page-outlink layout="nodisplay">
  <a href="https://www.google.com">Call To Action</a>
</amp-story-page-outlink>

Attributes

When no attributes are set, the default UI will render:

amp-story-page-outlink-default

<amp-story-page-outlink layout="nodisplay">
  <a href="https://www.google.com"></a>
</amp-story-page-outlink>
<amp-story-page-outlink
 layout="nodisplay"
 cta-text="Read More">
 ...
</amp-story-page-outlink>

theme (optional)

String representing the color theme, default is light. Accepts values light, dark, and custom.

theme="custom" requires two additional attributes:

 • `cta-accent-color`: String that represents the custom theme’s color.
 • `cta-accent-element`: String that represents the element to apply the custom theme to. Accepts values `text` and `background`.

Contrast protection is automatically applied to ensure readability and a11y compliance. For example, when the accent element is "background", the higher contrast color (black or white) is applied to the text.

amp-story-page-outlink-dark-theme

<amp-story-page-outlink
 layout="nodisplay"
 theme="dark">
  <a href="https://www.google.com"></a>
</amp-story-page-outlink>

amp-story-page-outlink-custom-theme

<amp-story-page-outlink
 layout="nodisplay"
 theme="custom"
 cta-accent-element="background"
 cta-accent-color="#0047FF">
  <a href="https://www.google.com">Call To Action</a>
</amp-story-page-outlink>

amp-story-page-outlink-custom-theme

<amp-story-page-outlink
 layout="nodisplay"
 theme="custom"
 cta-accent-element="text"
 cta-accent-color="#247C3C">
  <a href="https://www.google.com">Call To Action</a>
</amp-story-page-outlink>

cta-image (optional)

String representing a URL pointing to an image. Optimize performance and avoid distortion by using a 32x32px image. A link icon will be displayed by default.

amp-story-page-outlink-cta-image

<amp-story-page-outlink
 layout="nodisplay"
 cta-image="/static/images/32x32icon.jpg">
  <a href="https://www.google.com">Call To Action</a>
</amp-story-page-outlink>

Specifying cta-image=none will remove the default link icon.

amp-story-page-outlink-cta-image-none

<amp-story-page-outlink
 layout="nodisplay"
 cta-image="none">
  <a href="https://www.google.com">Call To Action</a>
</amp-story-page-outlink>

The functionality of amp-story-page-outlink used to be supported by amp-story-page-attachment. Please use amp-story-page-outlink for one-tap outlinking UI.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bu belgeyi defalarca okudunuz ama tüm sorularınıza tatmin edici bir yanıt bulamadınız mı? Belki başka kişiler de bu şekilde hissetmiştir: Stack Overflow'dan onlara ulaşın.

Stack Overflow'a git
Bir hata veya eksik bir özellik mi buldunuz?

AMP projesi, katılımınızı ve katkılarınızı güçlü bir şekilde teşvik ediyor! Açık kaynak topluluğumuzun devamlı bir katılımcısı olacağınızı umuyoruz ancak özel olarak ilgilendiğiniz konularla ilgili tek seferlik katkıları da memnuniyetle karşılıyoruz.

GitHub'a git