AMP

amp-sidebar

 
You can now use this component outside valid AMP documents using the Bento version of this component. Learn more in the Bento guide.

Description

Gezinme, bağlantılar, düğmeler, menüler gibi geçici erişime yönelik meta içeriği görüntülemenin bir yolunu sağlar.

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-sidebar" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-sidebar-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Açıklama Bir kenar çubuğu, geçici erişime yönelik meta içeriği (gezinme bağlantıları, düğmeler, menüler vb.) görüntülemek için bir yol sağlar. Kenar çubuğu, bir düğme dokunuşuyla gösterilirken ana içerik görsel olarak bunun altında kalabilir.
Zorunlu Komut Dosyası <script async custom-element="amp-sidebar" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-sidebar-0.1.js"></script>
Desteklenen Düzenler nodisplay
Örnekler Örneklerle AMP amp-sidebar örneği sayfasına bakın.

Genel Bakış

<amp-sidebar>, geçici erişim için tasarlanmış meta içeriği (gezinme bağlantıları, düğmeler, menüler vb.) gizler. <amp-sidebar> düğme dokunuşlarıyla açılıp kapatılabilir ve amp-sidebar öğesinin dışındaki alana dokunularak kapatılabilir. Bununla birlikte, medya sorgularını kabul eden isteğe bağlı özellikler, sitenin diğer bölümlerindeki meta içeriği görüntülemek için kullanılabilir. Alt <nav toolbar="(media query)" toolbar-target="elementID"> öğeleri, kenar çubuğundaki içeriğin ana içeriğin diğer bölümlerinde görüntülenmesine olanak tanır.

Davranış

 • <amp-sidebar>, <body> öğesinin doğrudan bir alt öğesi olmalıdır.
 • Kenar çubuğu yalnızca bir sayfanın sol veya sağ tarafında görünebilir.
 • <amp-sidebar>, (AMP tarafından desteklenir) geçerli herhangi bir HTML öğesi içerebilir.
 • <amp-sidebar>, aşağıdaki AMP öğelerinden herhangi birini içerebilir:
  • <amp-accordion>
  • <amp-img>
  • <amp-fit-text>
  • <amp-list>
  • <amp-live-list>
  • <amp-social-share>
 • Kenar çubuğunun maksimum yüksekliği 100 vh'dir. Yükseklik 100 vh'yi geçerse bir dikey kaydırma çubuğu görünür. Varsayılan yükseklik CSS'de 100 vh olarak ayarlanır ve bu değer geçersiz kılınabilir.
 • Kenar çubuğunun genişliği CSS kullanılarak belirtilebilir ve ayarlanabilir (minimum genişlik 45 pikseldir).
 • amp-sidebar özelliğinde ve kenar çubuğu açıkken maskesinde dokunarak yakınlaştırma devre dışıdır.

Örnek:

Aşağıdaki örnekte gezinme öğelerini içermek için amp-sidebar özelliğini kullandık. Bununla birlikte, ikinci ve dördüncü öğe (Nav Item 2 ve Nav Item 4), sayfada bulunan öğe kimliğine atanmıştır. on özelliği sayesinde, öğe kimliğini ve scrollTo özelliğini kullanarak görünümü hızlı bir şekilde öğeye kaydırabiliriz.

<amp-sidebar id="sidebar1" layout="nodisplay" side="right">
 <ul>
  <li>Nav item 1</li>
  <li><a href="#idTwo" on="tap:idTwo.scrollTo">Nav item 2</a></li>
  <li>Nav item 3</li>
  <li><a href="#idFour" on="tap:idFour.scrollTo">Nav item 4</a></li>
  <li>Nav item 5</li>
  <li>Nav item 6</li>
 </ul>
</amp-sidebar>

Kenar çubuğunu açma ve kapatma

Bir öğeye dokunulduğunda veya bir öğe tıklandığında kenar çubuğuna geçiş yapmak, kenar çubuğunu açmak veya kapatmak için öğede on işlem özelliğini ayarlayın ve aşağıdaki işlem yöntemlerinden birini belirtin:

İşlem Açıklama
open (varsayılan) Kenar çubuğunu açar
close Kenar çubuğunu kapatır
toggle Kenar çubuğu durumunu değiştirir

Kullanıcı kısmen görünür olan ana içerik alanına geri dokunursa kenar çubuğu kapanır.

Alternatif olarak, kenar çubuğunu klavyedeki çıkış tuşuna basarak da kapatabilirsiniz.

Örnek:

<button class="hamburger" on='tap:sidebar1.toggle'></button>
<button on='tap:sidebar1'>Open</button>
<button on='tap:sidebar1.open'>Open</button>
<button on='tap:sidebar1.close'>x</button>

Araç çubuğu

Bir medya sorgusuyla toolbar özelliğini ve <amp-sidebar> öğesinin alt öğesi olan bir <nav> öğesinde, bir öğe kimliğiyle toolbar-target özelliğini belirterek, <body> öğesinde görüntülenen bir toolbar öğesi oluşturabilirsiniz. toolbar, <nav> öğesini ve alt öğelerini kopyalar ve öğeyi, toolbar-target öğesinin sonuna ekler.

Davranış

 • Kenar çubuğu, toolbar ve toolbar-target özelliklerine sahip nav öğeleri ekleyerek araç çubukları uygulayabilir.
 • nav öğesi, <amp-sidebar> bileşeninin bir alt öğesi ve şu biçimde olmalıdır: <nav toolbar="(media-query)" toolbar-target="elementID">.
  • Örneğin, şu geçerli bir araç çubuğu kullanımı olur: <nav toolbar="(max-width: 1024px)" toolbar-target="target-element">.
 • Araç çubuğu özelliğini içeren nav bileşeni, <li> öğelerini içeren tek bir <ul> öğesi içermelidir.
  • <li> öğeleri, geçerli herhangi bir HTML öğesini (AMP tarafından desteklenir) veya <amp-sidebar> özelliğinin desteklediği AMP öğelerinden herhangi birini içerebilir.
 • Araç çubuğu davranışı yalnızca toolbar özelliği medya sorgusu geçerliyken uygulanır. Ayrıca, araç çubuğunun uygulanabilmesi için sayfada toolbar-target özellik kimliğine sahip bir öğe bulunmalıdır.

Örnek: Temel Araç Çubuğu

Aşağıdaki örnekte, pencere genişliği 767 pikselden az veya bu değere eşitse bir toolbar görüntülenir. toolbar, bir arama girişi öğesi içerir. toolbar öğesi, <div id="target-element"> öğesinin sonuna eklenir.

<amp-sidebar id="sidebar1" layout="nodisplay" side="right">
 <ul>
  <li>Nav item 1</li>
  <li><a href="#idTwo" on="tap:idTwo.scrollTo">Nav item 2</a></li>
  <li>Nav item 3</li>
  <li><a href="#idFour" on="tap:idFour.scrollTo">Nav item 4</a></li>
  <li>Nav item 5</li>
  <li>Nav item 6</li>
 </ul>

 <nav toolbar="(max-width: 767px)" toolbar-target="target-element">
  <ul>
   <li>
    <input placeholder="Arama..."/>
   </li>
  </ul>
 </nav>
</amp-sidebar>

<div id="target-element">
</div>

Araç Çubuğunu Şekillendirme

<amp-sidebar> öğesinin içindeki toolbar öğesi, toolbar-target öğesinin gösterilmesine veya gizlenmesine bağlı olarak öğeye uygulanan sınıflara sahiptir. Bu, toolbar öğesinde ve ardından, toolbar-target öğesinde farklı stilleri uygulamak açısından faydalıdır. Sınıflar, amp-sidebar-toolbar-target-shown ve amp-sidebar-toolbar-target-hidden sınıflarıdır. amp-sidebar-toolbar-target-shown sınıfı, toolbar-target öğesi gösterildiğinde toolbar öğesine uygulanır. amp-sidebar-toolbar-target-hidden sınıfı, toolbar-target öğesi gizlendiğinde toolbar öğesine uygulanır.

Örnek: Araç Çubuğu Durumu Sınıfları

Aşağıdaki örnekte, pencere genişliği 767 pikselden az veya bu değere eşitse bir toolbar görüntülenir. toolbar, bir arama girişi öğesi içerir. toolbar öğesi, <div id="target-element"> öğesinin sonuna eklenir. Ancak, <div id="toolbar-target"> öğesi gösterildiğinde toolbar öğesini gizlemek için bazı özel stiller ekledik.

<style amp-custom="">

 .amp-sidebar-toolbar-target-shown {
   display: none;
 }

</style>

<amp-sidebar id="sidebar1" layout="nodisplay" side="right">
 <ul>
  <li>Nav item 1</li>
  <li><a href="#idTwo" on="tap:idTwo.scrollTo">Nav item 2</a></li>
  <li>Nav item 3</li>
  <li><a href="#idFour" on="tap:idFour.scrollTo">Nav item 4</a></li>
  <li>Nav item 5</li>
  <li>Nav item 6</li>
 </ul>

 <nav toolbar="(max-width: 767px)" toolbar-target="target-element">
  <ul>
   <li>
    <input placeholder="Arama..."/>
   </li>
  </ul>
 </nav>
</amp-sidebar>

<div id="target-element">
</div>

Örneklerle AMP sayfasında canlı demoları görebilirsiniz.

Haberler için Kenar Çubuğu

amp-story bileşeni içinde amp-sidebar kullanımı desteklenir.

Davranış

 • <amp-sidebar>, <amp-story> öğesinin doğrudan bir alt öğesi olmalıdır.
 • Kenar çubuğu, normal AMP dokümanları için varsayılan olarak "başlangıç noktası"na; diğer bir deyişle, soldan sağa diller için sağa, sağdan sola diller için sola ayarlanır.
 • <amp-sidebar> öğesinin varsayılan arka plan rengi beyazdır ve CSS'de bu değer geçersiz kılınabilir.
 • Maksimum <amp-sidebar> genişliği 280px ve masaüstü deneyimleri için 320px değerinde uygulanır.
 • Haber kullanıcı arayüzünde, kenar çubuğunu açan/kapatan "hamburger" stilinde bir düğme görünür.

Haber platformu genelinde tutarlı bir kullanıcı arayüzü deneyimi sağlamak için hangi özelliklere ve detaylara izin verileceği konusunda belirli kısıtlamalar vardır. Aşağıda, amp-story içindeki bir amp-sidebar öğesinin izin verilen özellikleri ve detayları gösterilmektedir.

İzin Verilen Özellikler

Örnek: Bir Haberde Temel Kenar Çubuğu

Aşağıdaki örnekte, amp-story içindeki basit bir amp-sidebar gösterilmektedir.

...
<body>
 <amp-story standalone>
 <amp-sidebar id="sidebar1" layout="nodisplay">
  <ul>
   <li><a href="https://amp.dev"> External Link </a></li>
   <li>Nav item 2</li>
   <li>Nav item 3</li>
  </ul>
 </amp-sidebar>
 <amp-story-page id="cover">
  <amp-story-grid-layer template="fill">
   <h1>Hello World</h1>
   <p>This is the cover page of this story.</p>
  </amp-story-grid-layer>
 </amp-story-page>
 ...
</body>

Özellikler

side

Kenar çubuğunun sayfanın solundan mı (left) yoksa sağından mı (right) açılması gerektiğini belirtir. Bir side değerinin belirtilmemesi durumunda, side değeri body etiketinin dir özelliğinden devralınır (ltr => left , rtl => right); dir özelliği yoksa side özelliği varsayılan olarak left değerine ayarlanır.

layout

Kenar çubuğunun görüntüleme düzenini belirtir; nodisplay değerinde olmalıdır.

open

Bu özellik, kenar çubuğu açıkken mevcuttur.

data-close-button-aria-label

Erişilebilirlik amacıyla eklenen kapat düğmesinin ARIA etiketini ayarlamak için kullanılan isteğe bağlı özellik.

toolbar

Bu özellik, alt <nav toolbar="(media-query)" toolbar-target="elementID"> öğelerinde bulunur ve bir araç çubuğunun ne zaman gösterileceğine yönelik bir medya sorgusunu kabul eder. Araç çubuklarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Araç Çubuğu bölümüne bakın.

toolbar-target

Bu özellik, alt <nav toolbar="(media-query)" toolbar-target="elementID"> öğesinde bulunur ve sayfadaki bir öğenin kimliğini kabul eder. toolbar-target özelliği, araç çubuğunu varsayılan araç çubuğu stilini kullanmadan, sayfadaki öğenin belirtilen kimliğine yerleştirir. Araç çubuklarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Araç Çubuğu bölümüne bakın.

common attributes

Bu öğe, AMP bileşenlerine genişletilmiş ortak özellikleri içerir.

Stil

amp-sidebar bileşenine, standart CSS ile stil eklenebilir.

 • amp-sidebar öğesinin width değeri, önceden ayarlanmış min(45px) ve max(80vw) değerleri arasına ayarlanabilir.
 • amp-sidebar yüksekliği, gerekirse kenar çubuğunun yüksekliğine ayarlanabilir. Yükseklik 100vw değerini geçerse kenar çubuğunda bir dikey kaydırma çubuğu görünür. Kenar çubuğunun önceden ayarlanmış yüksekliği 100vw'dir ve CSS'de geçersiz kılınarak kısaltılabilir.
 • Kenar çubuğunun geçerli durumu, kenar çubuğu sayfada açıkken amp-sidebar etiketinde ayarlanan open özelliği aracılığıyla gösterilir.

AMP sayfalarınızda kullanabileceğiniz duyarlı, önceden şekillendirilmiş gezinme menüleri için AMP Start sayfasını ziyaret edin.

Taşan alanların içinde otomatik kaydırma

amp-sidebar, kenar çubuğu ve araç çubuğu örneklerinde özellik olarak kullanılan autoscroll öğesiyle, taşan kapsayıcıyı otomatik olarak ilk öğeye kaydırabilir.

Bu özellik, uzun gezinme listeleriyle uğraşırken, sayfa yüklendiğinde kenar çubuğunun geçerli gezinme öğelerine kaydırılmasını istiyorsanız yararlı olur.

toolbar özelliğini kullanırken, autoscroll yalnızca <nav toolbar> öğesi overflow: auto veya overflow: scroll değerine ayarlanırsa çalışır.

<style amp-custom="">

 nav [toolbar] {
  overflow: auto;
 }

</style>

<amp-sidebar id="sidebar1" layout="nodisplay" side="right">
 <nav toolbar="(max-width: 767px)" toolbar-target="target-element">
  <ul>
   <li>Nav item 1</li>
   <li>Nav item 2</li>
   <li>Nav item 3</li>
   <li autoscroll class="currentPage">Nav item 4</li>
   <li>Nav item 5</li>
   <li>Nav item 6</li>
  </ul>
 </nav>
</amp-sidebar>

<div id="target-element">
</div>

Çalışan bir örnek kod için lütfen bu örnek dosyasına bakın.

Kullanıcı deneyimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar

<amp-sidebar> öğesini kullanırken, kullanıcılarınızın sayfanızı sık sık mobil cihazlarda bir AMP görüntüleyicide görüntüleyeceğini ve bu durumda, sabit konumlu bir üstbilgi gösterilebileceğini unutmayın. Buna ek olarak, tarayıcılar genellikle sayfanın üst kısmında kendi sabit üstbilgilerini görüntüler. Ekranın üst kısmına başka bir sabit konumlu öğe eklemeniz, mobil ekran alanının büyük bir kısmını kullanıcıya yeni bilgi sağlamayan içerikle kaplayacaktır.

Bu nedenle, kenar çubuğunu açmaya yönelik olanakların sabit, tam genişlikli bir üstbilgiye yerleştirilmemesini öneririz.

Doğrulama

AMP doğrulayıcı spesifikasyonundaki amp-sidebar kurallarına bakın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bu belgeyi defalarca okudunuz ama tüm sorularınıza tatmin edici bir yanıt bulamadınız mı? Belki başka kişiler de bu şekilde hissetmiştir: Stack Overflow'dan onlara ulaşın.

Stack Overflow'a git
Bir hata veya eksik bir özellik mi buldunuz?

AMP projesi, katılımınızı ve katkılarınızı güçlü bir şekilde teşvik ediyor! Açık kaynak topluluğumuzun devamlı bir katılımcısı olacağınızı umuyoruz ancak özel olarak ilgilendiğiniz konularla ilgili tek seferlik katkıları da memnuniyetle karşılıyoruz.

GitHub'a git