AMP

AMP Doğrulama Hataları

Geçerli AMP dokümanları hiçbir doğrulama hatası içermemelidir. Bu dokümanın amacı, AMP sayfalarınızı doğrularken karşılaştığınız doğrulama hatalarını daha iyi anlamanıza ve düzeltmenize yardımcı olmaktır. Doğrulama hatalarıyla ilgili eksiksiz bir genel bakış için AMP doğrulayıcı spesifikasyonuna bakın.

AMP HTML etiketi ve öznitelik hataları

Zorunlu etiket eksik

Kod MANDATORY_TAG_MISSING
Biçim "The mandatory tag '%1' is missing or incorrect."
Düzeltme Zorunlu HTML etiketini ekleyin (veya düzeltin).

Tüm AMP dokümanlarında aşağıdaki etiketler bulunmalıdır:

 • <!doctype html>
 • <html amp> or <html ⚡>
 • <head>
 • <link rel="canonical" href="$SOME_URL">
 • <meta charset="utf-8">
 • <meta name="viewport" content="...">
 • <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
 • <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 • <body>

Bu zorunlu etiketlerin AMP doğrulayıcı spesifikasyonunda bir mandatory: true alanı olur; bunlara AMP spesifikasyonunda da başvuruda bulunulur.

Başka bir etiketin gerektirdiği etiket eksik

Kod TAG_REQUIRED_BY_MISSING
Biçim "The '%1' tag is missing or incorrect, but required by '%2'."
Düzeltme Gerekli HTML etiketini ekleyin (veya düzeltin).

Doğrulayıcı, AMP dokümanında genişletilmiş bir bileşen bulduğunda TAG_REQUIRED_BY_MISSING hatasını bildirir, ancak <script> eşdeğerini bulmaz.

Genişletilmiş bileşenlerin, AMP dokümanına açık bir şekilde özel öğe olarak eklenmeleri gerekir. Bu hataları düzeltmek için genişletilmiş bileşenin referans sayfasına gidin, gerekli komut dosyasını kopyalayın ve AMP dokümanı <head> etiketine yapıştırın.

İzin verilmeyen etiket

Kod DISALLOWED_TAG
Biçim "The tag '%1' is disallowed."
Düzeltme İzin verilmeyen etiketi kaldırın.

Etiketler beyaz listede yer alır, bu yüzden izin verilmeyen tüm etiketlerin tanımlandığı bir liste yoktur; ancak, izin verilmeyen etiketler grubu AMP spesifikasyonunda geniş bir şekilde tanımlanmaktadır.

Zorunlu öznitelik eksik

Kod MANDATORY_ATTR_MISSING
Biçim "The mandatory attribute '%1' is missing in tag '%2'."
Düzeltme Zorunlu özniteliği etikete ekleyin.

AMP etiketlerine ilişkin zorunlu öznitelikler AMP'nin doğrulayıcı spesifikasyonunda tanımlanmıştır. Etiketi aramanız, listelenen öznitelikleri görüntüleyip mandatory: true alanını kontrol etmeniz yeterlidir. Her bir AMP etiketinin zorunlu öznitelikleri etiketin spesifikasyonu içinde de listelenir.

Geçersiz öznitelik değeri

Kod INVALID_ATTR_VALUE
Biçim "The attribute '%1' in tag '%2' is set to the invalid value '%3'."
Düzeltme Öznitelik değerini geçerli bir değerle düzeltin.

Bu hata, bir HTML etiketinin izin verilen bir ada, ancak izin verilmeyen bir değere sahip bir özniteliğinin olduğunu belirtir. Örneğin, yaygın şekilde bu hatayı tetikleyen şeylerden biri URL'lere ilişkin geçersiz değerlerdir. Tüm URL değerlerinin (href ve src özniteliklerindeki), bu olası öznitelik değerlerinin biriyle eşleşmesi gerekir.

ÖNEMLİ: AMP'deki birçok URL değeri HTTPS kullanılmasını gerektirir. Bu hatayı alıyorsanız ve neden olduğundan emin değilseniz özniteliğin HTTPS gerektirip gerektirmediğini öğrenmek için ilgili AMP etiketinin spesifikasyonunu kontrol edin.

İzin verilmeyen öznitelik

Kod DISALLOWED_ATTR
Biçim "The attribute '%1' may not appear in tag '%2'."
Düzeltme Özniteliği HTML etiketinden kaldırın.

Öznitelikler beyaz listede yer alır, bu yüzden izin verilmeyen tüm özniteliklerin tanımlandığı bir liste yoktur. Belirli bir etikete ilişkin desteklenen öznitelikleri kontrol etmek için HTML etiketini ve ardından AMP doğrulayıcı spesifikasyonunda attrs özniteliğini arayın.

Her bir etikete ilişkin belirli özniteliklerin yer aldığı beyaz listeye ek olarak, tüm AMP etiketleri $GLOBAL_ATTRS altında beyaz listeye eklenen tüm öznitelikleri kullanabilir; "data-" önekli tüm öznitelikler de beyaz listede yer alır.

Zorunlu metin eksik veya yanlış

Kod MANDATORY_CDATA_MISSING_OR_INCORRECT
Biçim "The mandatory text (CDATA) inside tag '%1' is missing or incorrect."
Düzeltme Zorunlu metni etikete ekleyin veya etiket içindeki zorunlu metni düzeltin.

CDATA, başlangıç ve bitiş HTML etiketi arasındaki içerik verisidir ve şu anda hem beyaz listeler hem de kara listelerle değerlendirilmektedir. Zorunlu CDATA içeren etiketler şunlardır:

<style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>

ve

<style amp-custom>

Buna ilişkin ayrıntılı ileti aşağıdakilerden biri olabilir:

 • "Zorunlu stil standart metni (js etkin)"
 • "Zorunlu stil standart metni (noscript)"
 • "İzin verilmeyen -amp- CSS sınıf adı öneki"
 • "CSS'de izin verilmeyen !important özelliği"
 • "CSS'de izin verilmeyen @charset"
 • "CSS'de izin verilmeyen @import"
 • "CSS'de izin verilmeyen @namespace"
 • "CSS'de izin verilmeyen @supports"
 • "CSS'de izin verilmeyen @document"
 • "CSS'de izin verilmeyen @page"
 • "CSS'de izin verilmeyen @viewport"

Etiket içinde izin verilmeyen metin

Kod CDATA_VIOLATES_DENYLIST
Biçim "The text (CDATA) inside tag '%1' matches '%2', which is disallowed."
Düzeltme İzin verilmeyen metni kaldırın.

Belirli CSS verileri, önemli CSS AMP kurallarını doğrulamak için kara listeye eklenmiştir.

Aşağıda, kara listeye alınan CSS verilerinin listesini görebilirsiniz (ayrıca, AMP doğrulayıcı spesifikasyonunda disallowed_cdata_regex öğesine de bakın):

 • "\\.i?-amp-" ("CSS -amp- sınıf adı öneki")
 • "!important"
 • "charset"
 • "@import"
 • "@namespace"
 • "@document"
 • "@page"
 • "@viewport"

Etiketteki özniteliğin içinde izin verilmeyen özellik

Kod DISALLOWED_PROPERTY_IN_ATTR_VALUE
Biçim "The property '%1' in attribute '%2' in tag '%3' is disallowed."
Düzeltme Belirtilen öznitelikteki izin verilmeyen özelliği kaldırın.

Bu hata, bir özniteliğin içindeki özellik adına izin verilmediğinde ortaya çıkar. Bu bağlamdaki terim özelliği, bir öznitelik içindeki yapısal anahtar/değer verisi anlamına gelir. Örneğin, <meta name="viewport content="width=device-width;minimum-scale=1"> etiketindeki width ve minimum-scale özellik adlarıdır.

Aşağıdaki etiket, bir DISALLOWED_PROPERTY_IN_ATTR_VALUE hatasıyla sonuçlanır:

<meta name="viewport content="width=device-width;invalidfoo=1">

Başka bir örnek olarak, aşağıdaki etiket bir hatayla sonuçlanır:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="invalidfoo=edge">

Şu şekilde olmalıdır: <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">.

Geçersiz özellik değeri

Kod INVALID_PROPERTY_VALUE_IN_ATTR_VALUE
Biçim "The property '%1' in attribute '%2' in tag '%3' is set to '%4', which is invalid."
Düzeltme Geçersiz özellik değerini düzeltin.

Bu hata, bir öznitelik içindeki özellik değeri geçersiz olduğunda ortaya çıkar. Bu bağlamdaki terim özelliği, bir öznitelik içindeki yapısal anahtar/değer verisi anlamına gelir. Örneğin, <meta name="viewport content="width=device-width;minimum-scale=1"> etiketindeki device-width ve 1 özellik değerleridir.

Aşağıdaki kod, bir INVALID_PROPERTY_VALUE_IN_ATTR_VALUE hatasıyla sonuçlanır:

<meta name=viewport content="width=device-width;minimum-scale=invalidfoo">

Başka bir örnek olarak, aşağıdaki etiket bir hatayla sonuçlanır:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=invalidfoo">

Şu şekilde olmalıdır: <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

Eksik URL

Kod MISSING_URL
Biçim "Missing URL for attribute '%1' in tag '%2'."
Düzeltme Geçerli URL'yi ekleyin.

Bu hata, URL gerektiren bir öznitelikte URL eksikse (ör. boş bir href veya src özniteliği) ortaya çıkar.

Geçersiz URL

Kod INVALID_URL_PROTOCOL
Biçim "Malformed URL '%3' for attribute '%1' in tag '%2'"
Düzeltme Bozuk URL'yi düzeltin.

Bu hata, bir özniteliğin URL'si varsa, ancak URL geçersizse ortaya çıkar.

Geçersiz URL protokolü

Kod INVALID_URL_PROTOCOL
Biçim Invalid URL protocol '%3:' for attribute '%1' in tag '%2'.
Düzeltme Geçerli bir protokolle değiştirin; örneğin, `http` protokolünün `https` olması gerekiyor olabilir.

Bu hata, href veya src özniteliğinin belirli protokollere atanması gereken etiketler için belirtilir. Örneğin, birçok etiket https gerektirir.

Öznitelikte zorunlu özellik eksik

Kod MANDATORY_PROPERTY_MISSING_FROM_ATTR_VALUE
Biçim "The property '%1' is missing from attribute '%2' in tag '%3'."
Düzeltme Eksik özelliği ekleyin.

Şu anda bu hata, şu zorunlu özellikler eksikse ortaya çıkmaktadır:

 • content="...ie=..."
 • content="...width=..."
 • content="...minimum-scale=..."

Bunlar beklenen etiketlere başvuruda bulunur:

 • <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 • <meta name=viewport content="width=device-width;minimum-scale=1">

Aynı anda kullanılamayan (ayrışık) öznitelikler

Kod MUTUALLY_EXCLUSIVE_ATTRS
Biçim "Mutually exclusive attributes encountered in tag '%1' - pick one of %2."
Düzeltme Aynı anda kullanılamayan (ayrışık) özniteliklerden birini kaldırın.

Bu hata, bir etiket aynı anda kullanılamayan (ayrışık) özniteliklerin her ikisine de sahip olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, aşağıdaki etiketler için yalnızca birine izin verilir:

Listede zorunlu öznitelik eksik

Kod MANDATORY_ONEOF_ATTR_MISSING
Biçim "The tag '%1' is missing a mandatory attribute - pick one of %2."
Düzeltme Sağlanan öznitelik seçenekleri arasından eksik zorunlu özniteliği ekleyin.

Bu hata, bir etikette birden çok seçenek arasından gerekli bir öznitelik eksik olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, şu etiketler iki olası seçenekten bir özniteliğin bulunmasını gerektirir:

Yanlış üst etiket

Kod WRONG_PARENT_TAG
Biçim "The parent tag of tag '%1' is '%2', but it can only be '%3'."
Düzeltme Etiketi, gerekli üst öğenin doğrudan bir alt öğesi yapın.

Belirli etiketler, yakın bir üst etiket gerektirir (uzak bir üst etiket değil). Aşağıda, belirli etiketler için gerekli üst etiketler listelenmiştir (etiket, üst etiket):

 • !doctype, root üst etiketini gerektirir.
 • html, !doctype üst etiketini gerektirir.
 • head, html üst etiketini gerektirir.
 • body, html üst etiketini gerektirir.
 • link, head üst etiketini gerektirir.
 • meta, head üst etiketini gerektirir.
 • style amp-custom, head üst etiketini gerektirir.
 • style, boilerplate (noscript) üst etiketini gerektirir.
 • noscript, head üst etiketini gerektirir.
 • script, head üst etiketini gerektirir.
 • source, bir medya etiketi (amp-audio, amp-video vb.) gerektirir.

İzin verilmeyen etiket üst etiketi

Kod DISALLOWED_TAG_ANCESTOR
Biçim "The tag '%1' may not appear as a descendant of tag '%2'."
Düzeltme İzin verilmeyen iç içe yerleştirilmiş etiketi kaldırın (veya taşıyın).

Bu hata, bir etiket doğrulanmayan bir başka etiketin alt etiketi olduğunda ortaya çıkar. Şu anda tek örnek bir template etiketidir. Bu etiket, başka bir template etiketinin altında iç içe yerleştirilemez.

Zorunlu etiket üst etiketi

Kod MANDATORY_TAG_ANCESTOR
Biçim "The tag '%1' may only appear as a descendant of tag '%2'."
Düzeltme Etiketi kaldırın veya belirtilen etiketin bir alt etiketi yapın.

Zorunlu alt etiketler, AMP doğrulayıcı spesifikasyonunda mandatory_ancestor olarak tanımlanır.

Hata, aşağıdaki etiketlerin mandatory_ancestor (etiket, üst etiket) özniteliği eksik olduğunda ortaya çıkar:

 • img, noscript etiketinin bir alt etiketi olmalıdır.
 • video, noscript etiketinin bir alt etiketi olmalıdır.
 • audio, noscript etiketinin bir alt etiketi olmalıdır.
 • noscript, body etiketinin bir alt etiketi olmalıdır.

İpuçlu zorunlu etiket üst etiketi

Kod MANDATORY_TAG_ANCESTOR_WITH_HINT
Biçim "The tag '%1' may only appear as a descendant of tag '%2'. Did you mean '%3'?"
Düzeltme Etiketi kaldırın, belirtilen etiketin alt etiketi yapın veya etiketi, ipuçlu etiketle değiştirin.

Hata, AMP dokümanında aşağıdaki etiketlerden biri bulunduğunda ve zorunlu üst etiketiyle doğru bir şekilde iç içe yerleştirilmediğinde ortaya çıkar:

 • img, noscript üst etiketinin içinde değildir.
 • video, noscript üst etiketinin içinde değildir.
 • audio, noscript üst etiketinin içinde değildir.
 • noscript, body üst etiketinin içinde değildir.

Yinelenen benzersiz etiket

Kod DUPLICATE_UNIQUE_TAG
Biçim "The tag '%1' appears more than once in the document."
Düzeltme AMP dokümanındaki yinelenen etiketlerden birini kaldırın.

Bu hata, etiketin yalnızca bir örneğine izin verildiği ve yinelenen bir etiketin bulunduğu durumlarda ortaya çıkar.

Benzersiz etiketlerin tam listesi bilinmektedir:

 • <doctype html>
 • <html amp>
 • <head>
 • <link rel=canonical href=...>
 • <link rel=amphtml href=...>
 • <meta charset="utf-8">
 • <meta viewport>
 • <style amp-custom>
 • <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
 • <body>
 • <script src="https://cdn.ampproject.org/v0.js">

Stil ve düzen hataları

Stil ve düzen hatalarına ayrıntılı bir şekilde girmeden önce, stil ve düzenin AMP'de nasıl çalıştığının anlaşılması iyi olur. AMP sayfaları birer HTML sayfası olduğundan stil, herhangi bir HTML sayfasıyla büyük ölçüde aynıdır. Ancak, sayfaların hızlı yüklenmesini sağlayan bazı kısıtlamalar söz konusudur ve AMP doğrulayıcı, bu kısıtlamaları uygular.

Düzen, AMP sayfalarında daha fazla denetlenir. Sayfada görüntülenen herhangi bir etiketin önceden tanımlanmış bir yüksekliği ve genişliği olmalıdır. Bu, oluşturma ve kaydırma olumsuzluklarını önemli ölçüde azaltır. Bununla birlikte, bu öznitelikleri manuel olarak eklemeniz gerekmez. Belirli düzen türlerinde, varsayılan değerler kabul edildiğinden AMP doğrulayıcı hata bildirmez.

Her AMP etiketinin, AMP doğrulayıcı spesifikasyonunda tanımlanana benzer bir supported_layouts listesi vardır. Doğrulayıcı, desteklenmeyen düzenler için hatalar bildirir ve önceden tanımlanmış düzene ilişkin doğrulama kurallarını kontrol eder.

Stil sayfası çok uzun

Kod STYLESHEET_TOO_LONG
Biçim "The author stylesheet specified in tag 'style' is too long - we saw %1 bytes whereas the limit is %2 bytes."
Düzeltme Stil sayfasının boyutunu 50.000 baytın altında olacak şekilde küçültün.

AMP doğrulayıcı, <style amp-custom> içindeki stil içeriğinin 50.000 bayt sınırını aştığı tespit edildiğinde bu hatayı bildirir.

CSS sözdizimi hatası

Kod CSS_SYNTAX
Biçim "CSS syntax error in tag '%1' - %2."
Düzeltme CSS sözdizimi hatasını düzeltin.

Bu hata, belirtilen etikette CSS sözdizimi hataları olduğunda ortaya çıkar. Hataya neyin neden olduğundan emin değilseniz, örneğin csslint gibi bir çevrimiçi CSS doğrulayıcıyla CSS'yi incelemeyi deneyin.

Belirli bir kuralda CSS sözdizimi hatası

Kod CSS_SYNTAX_INVALID_AT_RULE
Biçim "CSS syntax error in tag '%1' - saw invalid at rule '%2'."
Düzeltme Belirtilen CSS sözdizimi hatasını düzeltin.

Bu hata, CSS içindeki @ kurallarına gönderme yapar. AMP, bunlar için yalnızca bir avuç kurala izin vermektedir. (ayrıca AMP spesifikasyonuna da bakın). Örneğin, @import kuralına izin verilmez. Doğrulama hatası özel olarak geçersiz olan kuralı size bildirerek söz konusu kuralın düzeltilmesini kolaylaştırır.

İşaret edilen düzen AMP etiketi tarafından desteklenmiyor

Kod IMPLIED_LAYOUT_INVALID
Biçim "The implied layout '%1' is not supported by tag '%2'."
Düzeltme Etiket için geçerli bir düzen özniteliği sağlayın.

Bu hata, AMP etiketi için bir düzen belirtmediğinizde ve işaret edilen düzen (genişlik, yükseklik ve boyutlara göre) desteklenmediğinde ortaya çıkar. AMP doğrulayıcı spesifikasyonunda, etikete ilişkin supported_layout değerlerini kontrol edin.

Gerçek düzen davranışı, layout özniteliği tarafından belirlenir. Düzenin nasıl çalıştığıyla ilgili daha fazla bilgi için Düzen Nasıl Kontrol Edilir? konusuna ve AMP HTML düzeni sistem spesifikasyonuna bakın.

Not: Düzeni belirtmezseniz ve width ile height değerlerini dahil etmezseniz düzen, varsayılan olarak CONTAINER değerine ayarlanır. CONTAINER hiçbir AMP etiketinde desteklenmediğinden doğrulayıcı bir hata bildirir. CONTAINER dışında bir düzen belirtir veya bir width ve/veya height değeri bildirirseniz hata kaybolur.

İşaret edilen düzen, özniteliğe izin vermiyor

Kod ATTR_DISALLOWED_BY_IMPLIED_LAYOUT
Biçim "The attribute '%1' in tag '%2' is disallowed by implied layout '%3'."
Düzeltme İzin verilmeyen özniteliği etiketten kaldırın veya bu özniteliğe izin veren bir düzen belirtin.

Bu hata, AMP etiketi için bir düzen belirtmediğinizde ve işaret edilen düzen izin verilmeyen bir öznitelik içerdiğinde ortaya çıkar. Düzen türleri için izin verilmeyen öznitelikler AMP HTML düzeni sistem spesifikasyonunda açıklanmıştır.

Belirtilen düzen AMP etiketi tarafından desteklenmiyor

Kod SPECIFIED_LAYOUT_INVALID
Biçim "The specified layout '%1' is not supported by tag '%2'."
Düzeltme Etiket tarafından desteklenen bir düzen belirtin.

Bu hata, etiket için belirtilen düzen desteklenmediğinde ortaya çıkar. AMP doğrulayıcı spesifikasyonunda, etikete ilişkin supported_layout değerlerini kontrol edin.

Gerçek düzen davranışı, layout özniteliği tarafından belirlenir. Düzenin nasıl çalıştığıyla ilgili daha fazla bilgi için Düzen Nasıl Kontrol Edilir? konusuna ve AMP HTML düzeni sistem spesifikasyonuna bakın.

Belirtilen düzen, özniteliğe izin vermiyor

Kod ATTR_DISALLOWED_BY_SPECIFIED_LAYOUT
Biçim "The attribute '%1' in tag '%2' is disallowed by implied layout '%3'."
Düzeltme İzin verilmeyen özniteliği etiketten kaldırın veya bu özniteliğe izin veren bir düzen belirtin.

Bu hata, AMP etiketi için bir düzen belirttiğinizde ve düzen izin verilmeyen bir öznitelik içerdiğinde ortaya çıkar. Düzen türleri için izin verilmeyen öznitelikler AMP HTML düzeni sistem spesifikasyonunda açıklanmıştır.

Düzenin gerektirdiği öznitelik için geçersiz değer

Kod ATTR_VALUE_REQUIRED_BY_LAYOUT
Biçim "Invalid value '%1' for attribute '%2' in tag '%3' - for layout '%4', set the attribute '%2' to value '%5'."
Düzeltme Özniteliği belirtilen değere ayarlayın.

Bu hata, öznitelik değeri belirtilen düzen için geçersiz olduğunda ortaya çıkar. Bu hatayı neyin tetiklediğini anlamak için düzenlerin farklı davranışları hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Örneğin, düzeni fixed-height olacak şekilde ayarladığınızı ve hem height hem de width için sayısal değerler eklediğinizi düşünelim. fixed-height düzeni, bir height değeri alır. width özniteliği mevcut olmamalı veya auto değerine ayarlanmış olmalıdır. Doğrulayıcı, ATTR_VALUE_REQUIRED_BY_LAYOUT hatasını bildirir.

Genişlik ve yükseklik için tutarsız birimler

Kod INCONSISTENT_UNITS_FOR_WIDTH_AND_HEIGHT
Biçim "Inconsistent units for width and height in tag '%1' - width is specified in '%2' whereas height is specified in '%3'."
Düzeltme Tutarlı birim genişlikleri ve yükseklikleri sağlayın.

layout=fixed dışında, genişlik ve yükseklik özniteliklerinin aynı birimlerde ifade edilmesi gerekir. Aynı birimlerde ifade edilmediklerinde bu hata tetiklenir.

Örneğin, <amp-img src="" layout="responsive" width="42px" height="42rem"> etiketi şu hata iletisiyle sonuçlanır:

"'amp-img' etiketinde genişlik ve yükseklik için tutarsız birimler kullanıldı - genişlik 'px', yükseklik 'rem' olarak belirtildi."

Şablon oluşturma hataları

AMP sayfaları şablon oluşturma sözdizimini içeremez. Bunun için, sözdiziminin amp-mustache gibi özellikle şablonları içermek üzere tasarlanmış bir AMP etiketi içinde olması gerekir.

Şablonları kaynak dosyalarınıza dahil etmeniz bir sıkıntı oluşturmaz, ancak sorun olmaması için bu dosyaların oluşturulan çıktısının şablonları içermemesi gerekir (CSS ön işlemcilerini kullanma konusuna da bakın).

Öznitelik, şablon sözdizimi içeriyor

Kod TEMPLATE_IN_ATTR_NAME
Biçim "Mustache template syntax in attribute name '%1' in tag '%2'."
Düzeltme Mustache şablonu sözdizimini şablondan kaldırın.

Bu hata, doğrulayıcı bir öznitelik değerinde Mustache şablonu sözdizimini bulduğunda ortaya çıkar.

Öznitelik, çıkış yapılmamış şablon sözdizimi içeriyor

Kod UNESCAPED_TEMPLATE_IN_ATTR_VALUE
Biçim "The attribute '%1' in tag '%2' is set to '%3', which contains unescaped Mustache template syntax."
Düzeltme Mustache şablonundan çıkış yapın.

Bu hata, doğrulayıcı bir öznitelik değerinde Mustache şablonu sözdiziminden çıkış yapılmadığını belirlediğinde ortaya çıkar.

Öznitelik, şablon parçası içeriyor

Kod TEMPLATE_PARTIAL_IN_ATTR_VALUE
Biçim "The attribute '%1' in tag '%2' is set to '%3', which contains a Mustache template partial."
Düzeltme Mustache parçasını kaldırın.

Bu hata, doğrulayıcı bir öznitelik değerinde Mustache şablonu parçası bulduğunda ortaya çıkar.

Kullanımdan kaldırma hataları

Kullanımdan kaldırılmış etiket

Kod DEPRECATED_TAG
Biçim No error message defined as yet (no deprecated tags).
Düzeltme Kullanımdan kaldırılan etiketi kaldırın.

Bu uyarı, AMP dokümanında önceden geçerli olan bir AMP etiketi bulunduğunda ortaya çıkar. Bu yalnızca bir uyarıdır: Uyarılar içeren AMP dokümanlarının geçerliliği devam eder. Şu anda kullanımdan kaldırılmış herhangi bir etiket yoktur; uyarı, ileride olabilecek kullanımdan kaldırmalar için ayrılmıştır.

Kullanımdan kaldırılmış öznitelik

Kod DEPRECATED_ATTR
Biçim "The attribute '%1' in tag '%2' is deprecated - use '%3' instead."
Düzeltme İyi bir uygulama olarak kullanımdan kaldırılan özniteliği kaldırın.

Bu uyarı, AMP dokümanında önceden geçerli olan bir AMP özniteliği bulunduğunda ortaya çıkar. Bu yalnızca bir uyarıdır: Uyarılar içeren AMP dokümanlarının geçerliliği devam eder.

AMP doğrulayıcı spesifikasyonunda deprecation terimini arayarak her bir AMP etiketi için kullanımdan kaldırılan öznitelikleri tanımlayın.