AMP

Bir Görüntü Ekleyin

HTML etiketlerinin birçoğu AMP HTML›de kullanılabilir, ancak <img> etiketi gibi bazı etiketler eşdeğeri ya da biraz geliştirilmiş özel AMP HTML etiketleri ile değiştirilir (ve sorunlu etiketlerden birkaçı tamamen yasaklanır, bkz.Spesifikasyondaki HTML Etiketleri).

Ek işaretlerin nasıl görüneceğini örneklendirmek için, sayfaya bir görüntü yerleştirmek için gerekli kod burada verilmiştir:

<amp-img src="welcome.jpg" alt="Welcome" height="400" width="800"></amp-img>

<img> gibi etiketleri <amp-img> ile neden değiştirdiğimizi ve kaç tane mevcut olduğunu öğrenmek için, Bilgi İletim Birimleri ve Medya Ekle bölümüne gidin.