AMP

Kullanım Durumları

Bu kılavuzda kullanıcı katılımını izlemek için bir dizi yaygın kullanım durumu verilmiştir:

Bir kullanım durumu eklemek istiyor musunuz? Bize bildirin.

Kendi kullanım durumlarınızla da katkı da bulunabilirsiniz; bkz. Katkı Sağlama.

Sayfa görünümlerini izleme

amp-pixel ve amp-analytics kullanarak sayfa görünümlerini nasıl izleyeceğinizi öğrenin.

Amp-pixel kullanma

amp-pixel kullanarak belli bir URL›ye sayfa görüntüleme verilerini gönderin:

<amp-pixel src="https://foo.com/pixel?"></amp-pixel>

Amp-analytics kullanma - satıcısız

amp-analytics kullanarak belli bir URL›ye sayfa görüntüleme verilerini gönderin:

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "pageview": "https://example.com/analytics?url=${canonicalUrl}&title=${title}&acct=${account}"
 },
 "vars": {
  "account": "ABC123"
 },
 "triggers": {
  "trackPageview": {
   "on": "visible",
   "request": "pageview"
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Amp-analitik kullanma - googleanalytics

Sayfa görüntüleme verilerini Google Analytics›e gönderin (ayrıca bkz. Google Analytics›de sayfa izleme):

<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics1">
<script type="application/json">
{
 "vars": {
  "account": "UA-XXXXX-Y" // Replace with your property ID.
 },
 "triggers": {
  "trackPageview": { // Trigger names can be any string. trackPageview is not a required name.
   "on": "visible",
   "request": "pageview"
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Sayfa tıklamalarını izleme

amp-analytics kullanarak, etkinlik verilerini Google Analytics ya da bir URL›ye göndererek sayfa tıklamalarını nasıl izleyeceğinizi öğrenin.

Verileri belli bir URL›ye gönderme

Aşağıdaki örnekte kullanıcı bir bağlantıya her tıkladığında (<a href>) belirlenen URL›ye bir click etkinliği göndermek için selector özelliği kullanılmıştır:

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "event": "https://example.com/analytics?eid=${eventId}&elab=${eventLabel}&acct=${account}"
 },
 "vars": {
  "account": "ABC123"
 },
 "triggers": {
  "trackAnchorClicks": {
   "on": "click",
   "selector": "a",
   "request": "event",
   "vars": {
    "eventId": "42",
    "eventLabel": "clicked on a link"
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Verileri Google Analytics›e gönderme

Aşağıdaki örnekte, özel bir ögeye tıklandığında Google Analytics›e bir click etkinliği göndermek için trigger özniteliği için selector kullanılmıştır (ayrıca bkz. Google Analytics›de AMP etkinliği izleme):

<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics3">
<script type="application/json">
{
 "vars": {
  "account": "UA-XXXXX-Y" // Replace with your property ID.
 },
 "triggers": {
  "trackClickOnHeader" : {
   "on": "click",
   "selector": "#header",
   "request": "event",
   "vars": {
    "eventCategory": "ui-components",
    "eventAction": "header-click"
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Kaydırmayı izleme

Amp-analitik kullanarak sayfa kaydırmayı izleyin. Aşağıdaki örnekte, sayfa %25, %50 ve %90 oranında dikey olarak kaydırıldığında, belirlenen URL›ye bir scroll etkinliği göndermek için scrollspec özelliği kullanılmıştır: Etkinlik aynı zamanda sayfa, scroll genişliğinin %90 oranında yatay olarak kaydırıldığında da uyarı verir:

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "event": "https://example.com/analytics?eid=${eventId}&elab=${eventLabel}&acct=${account}"
 },
 "vars": {
  "account": "ABC123"
 },
 "triggers": {
  "scrollPings": {
   "on": "scroll",
   "scrollSpec": {
    "verticalBoundaries": [25, 50, 90],
    "horizontalBoundaries": [90]
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Sosyal medya etkileşimlerini izleme

Amp-analitik kullanarak, etkinlik verilerini Google Analytics ya da bir URL›ye göndererek sosyal medya etkileşimlerini nasıl izleyeceğinizi öğrenin.

Verileri belli bir URL›ye gönderme

Aşağıdaki örnekte, kullanıcı bir tweet›e (#tweet bağlantısı) her tıkladığında, belirlenen URL›ye bir click etkinliği göndermek için selector özelliği kullanılmıştır:

<amp-analytics>
<script type="application/json">
{
 "requests": {
  "event": "https://example.com/analytics?eid=${eventId}&elab=${eventLabel}&acct=${account}"
 },
 "vars": {
  "account": "ABC123"
 },
 "triggers": {
  "trackClickOnTwitterLink": {
   "on": "click",
   "selector": "#tweet-link",
   "request": "event",
   "vars": {
    "eventId": "43",
    "eventLabel": "clicked on a tweet link"
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>

Verileri Google Analytics›e gönderme

Aşağıdaki örnekte, özel bir sosyal medya düğmesine tıklandığında, bir etkinlik göndermek için trigger özelliği için selector kullanılmıştır (ayrıca bkz. Google Analytics›de AMP sosyal medya etkileşimlerini izleme):

<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics4">
<script type="application/json">
{
 "vars": {
  "account": "UA-XXXXX-Y" // Replace with your property ID.
 },
 "triggers": {
  "trackClickOnTwitterLink" : {
   "on": "click",
   "selector": "#tweet-link",
   "request": "social",
   "vars": {
     "socialNetwork": "twitter",
     "socialAction": "tweet",
     "socialTarget": "https://www.examplepetstore.com"
   }
  }
 }
}
</script>
</amp-analytics>