AMP

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn của chúng tôi là kim chỉ nam để chúng tôi định hướng bản thân, và sứ mệnh của chúng tôi mô tả cách mà chúng tôi di chuyển trên con đường đó.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Mãi mãi một web mở mạnh mẽ, đặt người dùng làm ưu tiên hàng đầu.

& Sứ mệnh

Sứ mệnh

Cung cấp một định dạng đặt người dùng làm ưu tiên hàng đầu cho nội dung web, hỗ trợ thành công dài hạn của mọi nhà phát hành web, thương gia và nhà quảng cáo.

Nguyên tắc Thiết kế

Các nguyên tắt thiết kế này nhằm hướng dẫn việc thiết kế và phát triển liên tục cho AMP. Chúng giúp chúng tôi đưa ra các quyết định nhất quán về tư tưởng.

Trải nghiệm Người dùng > Trải nghiệm Nhà Phát triển > Dễ dàng Triển khai. Nếu không chắc chắn, hãy chú trọng vào trải nghiệm của người dùng cuối, dù việc đó khó thực hiện hơn đối với tác giả trang web hoặc nhà phát triển thư viện.
Không thiết kế cho một trình duyệt tương lai nhanh hơn về mặt lý thuyết. Chúng tôi đã xây dựng AMP như một thư viện theo tinh thần của TUYÊN NGÔN EXTENSIBLE WEB để có thể khắc phục những vấn đề của mạng lưới web ngày nay, chứ không phải web của ngày mai. AMP cần phải nhanh cho các trình duyệt của ngày nay. Nếu một số khía cạnh tối ưu không thể được thực hiện với nền tảng của ngày nay, các nhà phát triển AMP cần tham gia vào quá trình phát triển tiêu chuẩn để bổ sung chúng vào nền tảng web.
Đừng phá vỡ web. Đảm bảo rằng nếu AMP bị gián đoạn hay có vấn đề, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của mạng lưới web. Điều đó có nghĩa nếu Bộ nhớ đệm AMP của Google, API URL hoặc thư viện bị lỗi, các website vẫn có thể giảm bớt hiệu quả một cách mượt mà. Nếu một thứ gì đó hoạt động tốt với bộ nhớ đệm AMP, nó cũng cần hoạt động tốt khi không có bộ nhớ đệm.
Giải quyết vấn đề ở đúng phân lớp. Nghĩa là không tích hợp yếu tố ở phía máy khách chỉ vì việc đó dễ hơn, nếu trải nghiệm của người dùng có thể được cải thiện với việc tích hợp ở phía máy chủ.
Chỉ làm những việc có thể cải thiện tốc độ tải trang. Không bổ sung vào AMP các thành phần hoặc tính năng không thể chạy ổn định ở 60fps hoặc cản trở trải nghiệm tải tức thì trên các thiết bị di động phổ biến nhất hiện nay.
Ưu tiên những việc có thể cải thiện trải nghiệm của người dùng – nhưng thỏa hiệp nếu cần thiết. Một số thứ có thể vừa cải thiện tốc độ tải trang vừa là một trải nghiệm tồi tệ cho người dùng. AMP nên cung cấp một trải nghiệm người dùng tuyệt vời và tốc độ chỉ là một phần trong đó. Chỉ thỏa hiệp nếu sự thiếu hỗ trợ cho một tính năng nào đó sẽ khiến AMP không được sử dụng và triển khai rộng rãi.
Không có danh sách cho phép. Chúng tôi không thiên vị bất kỳ website, tên miền hay nguồn gốc nào trừ trường hợp bắt buộc vì lý do bảo mật hoặc hiệu quả.