AMP

Học Phát triển Web với AMP

AMP có thể giúp bạn tạo các website nhanh một cách tiện lợi hơn!

  • Nếu bạn là một nhà phát triển web nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tạo các website nhanh, phong phú với ít đoạn mã hơn.
  • Nếu bạn là một nhà phát triển web mới, AMP sẽ giúp bạn học về phát triển web. Nếu bạn đã biết HTML và CSS, bạn có thể sử dụng AMP để tạo một website tương tác!

Giới thiệu về khóa học

Ba khóa học miễn phí này được sử dụng trong các trường học và chương trình đào tạo trên toàn thế giới. Bây giờ bạn có thể theo học chúng một cách trực tuyến trên website của chúng tôi. Các khóa học này rất phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn các nhà phát triển web giàu kinh nghiệm, chúng sẽ đưa bạn từ 0 đến AMP!

Trong khóa học này, bạn sẽ xây dựng một website mẫu cho sản phẩm Xe đạp Phô mai giả tưởng của Chico.

Học viên

Learn AMP

Giảng viên

Teach AMP

Yêu cầu

Điều kiện tiên quyết

  • kiến thức cơ bản về HTML và CSS
  • cho khóa học nâng cao, kiến thức về các biểu thức JavaScript và JSON đơn giản

Tham gia Khóa học Video

Cả ba khóa học đều có thể được học qua video trên kênh YouTube của chúng tôi!