AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

amp-timeago

 
You can now use this component outside valid AMP documents using the Bento version of this component. Learn more in the Bento guide.

Description

Provides fuzzy timestamps by formatting dates as time ago (for example, 3 hours ago).

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-timeago" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-timeago-0.1.js"></script>

Supported Layouts

Usage

Use the amp-timeago component to count up to, or away from, a specified date and time.

The component replaces the text node with a fuzzy timestamp, such as in 30 years or 3 hours ago.

Example:

Saturday 11 April 2017 00.37
<amp-timeago
 layout="fixed"
 width="160"
 height="20"
 datetime="2017-04-11T00:37:33.809Z"
 locale="en"
>
 Saturday 11 April 2017 00.37
</amp-timeago>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

The amp-timeago component requires a placeholder in the text node. The calculated timestamp replaces the placeholder once ready. Use the placeholder as a fallback to display to users if amp-timeago is unable to process the fuzzy timestamp.

Attributes

datetime

The required datetime attribute sets the date and time. The value must be an ISO datetime.

 • Express time in UTC (Coordinated Universal Time): 2017-03-10T01:00:00Z
 • Express in local time with a time zone offset: 2017-03-09T20:00:00-05:00

locale (optional)

The local default is en. Add the locale attribute and specify one of the following values to chance the local.

 • ar (Arabic)
 • be (Belarusian)
 • bg (Bulgarian)
 • bn-IN (Bangla)
 • ca (Catalan)
 • cs (Czech)
 • da (Danish)
 • de (German)
 • el (Greek)
 • en (English)
 • en-short (English - short)
 • es (Spanish)
 • eu (Basque)
 • fa (Persian - Farsi)
 • fi (Finnish)
 • fr (French)
 • gl (Galician)
 • he (Hebrew)
 • hi-IN (Hindi)
 • hu (Hungarian)
 • id-ID (Malay)
 • it (Italian)
 • ja (Japanese)
 • ka (Georgian)
 • ko (Korean)
 • ml (Malayalam)
 • my (Burmese - Myanmar)
 • nb-NO (Norwegian Bokmål)
 • nl (Dutch)
 • nn-NO (Norwegian Nynorsk)
 • pl (Polish)
 • pt-BR (Portuguese)
 • ro (Romanian)
 • ru (Russian)
 • sq (Albanian)
 • sr (Serbian)
 • sv (Swedish)
 • ta (Tamil)
 • th (Thai)
 • tr (Turkish)
 • uk (Ukrainian)
 • vi (Vietnamese)
 • zh-CN (Chinese)
 • zh-TW (Taiwanese)

cutoff

Add the cutoff attribute to display the date specified in the datatime attribute after passing the specified date in seconds.

Common attributes

The AMP provided set of common attributes is available to <amp-timeago>.

Validation

See amp-timeago rules in the AMP validator specification.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub