AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

amp-mraid

Description

Supports interaction with the MRAID host API within Ad webviews in mobile apps

 

Required Scripts

<script async custom-element="amp-mraid" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mraid-0.1.js"></script>

Overview

When the amp-mraid extension is included in an AMPHTML ad it will load mraid.js and register MRAID functions as host services. This allows amp-analytics, amp-ad-exit, and amp-lightbox to operate in mobile app ads.

Validation

The amp-mraid extension is intended for AMPHTML ads. It is intended to be injected by the ad network after validation, and as such a creative with amp-mraid will not validate.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

Bạn đã đọc tài liệu này hàng chục lần, nhưng nó không thật sự trả lời mọi thắc mắc của bạn? Có lẽ những người khác cũng cảm thấy như vậy: hãy liên hệ với họ trên Stack Overflow.

Truy cập Stack Overflow
Bạn tìm thấy một lỗi hoặc cần bổ sung một tính năng?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Truy cập GitHub