AMP
 • websites

amp-ad

Introduction

How to display ads in your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-ad component in the header.

<script async custom-element="amp-ad" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0.1.js"></script>

Basic usage

amp-ad requires width and height values. Select an ad network via the type argument.

<amp-ad width="300" height="250" type="a9" data-amzn_assoc_ad_mode="auto" data-divid="amzn-assoc-ad-fe746097-f142-4f8d-8dfb-45ec747632e5" data-recomtype="async" data-adinstanceid="fe746097-f142-4f8d-8dfb-45ec747632e5">
</amp-ad>

Placeholder

Optionally amp-ad supports a child element with the placeholder attribute. If supported by the ad network, this element is shown until the ad is available for viewing.

Placeholder here!!!
<amp-ad width="300" height="200" type="doubleclick" data-slot="/4119129/doesnt-exist">
 <div placeholder>
  <b>Placeholder here!!!</b>
 </div>
</amp-ad>

Fallback

amp-ad supports a child element with the fallback attribute. If supported by the ad network, this element is shown if no ad is available for this slot.

Thank you for trying AMP!

You got lucky! We have no ad to show to you!

<amp-ad width="300" height="200" type="doubleclick" data-slot="/4119129/doesnt-exist">
 <div fallback>
  <p>Thank you for trying AMP!</p>
  <p>You got lucky! We have no ad to show to you!</p>
 </div>
</amp-ad>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub