AMP

Hoàn tất

Chúc mừng! Bạn vừa tạo một trang chi tiết sản phẩm thương mại điện tử tương tác với nhiều kích cỡ và giá cả khác nhau cho mỗi SKU, được truy xuất theo yêu cầu từ một điểm cuối JSON từ xa.

Bạn đã học cách để:

  • Sử dụng <amp-state> để truy xuất thông tin sản phẩm (màu sắc, kích cỡ, tình trạng sẵn có).
  • Sử dụng amp-bind để tạo tương tác giữa các yếu tố.
  • Tạo một trải nghiệm người dùng nhanh và đa dạng với AMP!

Nếu bạn bị kẹt, hãy xem tập tin static/final.html để biết giải pháp toàn diện.

Bước tiếp theo

Tìm hiểu thêm về sức mạnh và sự linh hoạt của việc xây dựng các trang AMP tương tác trong tài liệu amp-bind và từ các thành phần AMP năng động khác.