AMP

Chúc mừng!

Bạn đã hoàn thành bài thực hành "Thêm các tính năng AMP nâng cao" và đã sẵn sàng khám phá nhiều thành phần nâng cao chính yếu của AMP!

Trong bài thực hành này, bạn đã học cách để:

  • Hiển thị quảng cáo với amp-ad
  • Nhúng các video YouTube bằng cách sử dụng amp-youtube
  • Nhúng các thẻ Twitter bằng cách sử dụng amp-twitter
  • Bao gồm các yếu tố văn bản tương thích bằng cách sử dụng amp-fit-text
  • Xây dựng các băng chuyền sử dụng amp-carousel
  • Theo dõi các quy luật phân tích đơn giản sử dụng amp-analytics
  • Thêm điều hướng website sử dụng amp-img, và amp-sidebar
  • Sử dụng các phông chữ tùy chỉnh trong AMP

Bước tiếp theo

Để nâng cao hơn nữa trình độ AMP của bạn, hãy xem các tài nguyên sau: