AMP

Điều hướng trong website của bạn

Hầu hết các website di động đều bao gồm một menu điều hướng trong website. Các menu này có thể có nhiều dạng khác nhau. Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ thử các ví dụ sau đây để điều hướng trong các trang AMP:

 • Một liên kết quay về trang chủ của bạn - tùy chọn đơn giản nhất.
 • Một thanh điều hướng bên sử dụng thành phần amp-sidebar.

Liên kết về trang chủ

Cách đơn giản nhất để người dùng truy cập các tùy chọn điều hướng thông thường của website là dẫn họ về trang chủ của bạn!

Hãy thử thay thế thẻ <header> với phiên bản này, bao gồm một liên kết:

<header class="headerbar">
 <a href="homepage.html">
  <amp-img
   class="home-button"
   src="icons/home.png"
   width="36"
   height="36"
  ></amp-img>
 </a>
 <div class="site-name">News Site</div>
</header>

thêm các quy tắc phong cách này vào CSS inline của bạn:

.home-button {
 margin-top: 8px;
}
.headerbar {
 height: 50px;
 position: fixed;
 z-index: 999;
 top: 0;
 width: 100%;
 display: flex;
 align-items: center;
}
.site-name {
 margin: auto;
}
article {
 margin-top: 50px;
}

Bây giờ, hãy làm mới trang này. Bạn sẽ thấy một liên kết ở góc trên bên trái của trang chỉ đến homepage.html. Nếu bạn nhấn vào biểu tượng trang chủ, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện rằng nó không dẫn đến đâu cả (bởi chúng ta không có một tập tin homepage.html).

Home icon navigation

Liên kết này có thể được thay bằng URL của trang chủ website để cho phép người dùng của bạn điều hướng đến các phần khác của website thông qua tính năng điều hướng hiện có của website.

Đây là lối tiếp cận đơn giản nhất sử dụng tính năng điều hướng hiện có của website. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một tùy chọn thông dụng để điều hướng trong website.

Điều hướng với một thanh bên

Một kỹ thuật điều hướng thông dụng là thêm một biểu tượng menu mà khi được nhấn, sẽ cho thấy một nhóm các liên kết điều hướng (từ bên trang). Trong AMP, chúng ta có thể tạo tính năng điều hướng này với thành phần amp-sidebar.

Trước tiên, chúng ta phải add JavaScript của thành phần amp-sidebar vào thẻ <head>:

<script
 async
 custom-element="amp-sidebar"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-sidebar-0.1.js"
></script>

Tiếp theo, chúng ta sẽ muốn hiển thị một biểu tượng menu. Khi biểu tượng này được nhấn, nó sẽ mở ra thanh bên. Thay phần <header> bằng mã sau để hiển thị một biểu tượng "hamburger" thay cho biểu tượng trang chủ:

<header class="headerbar">
 <div role="button" on="tap:sidebar1.toggle" tabindex="0" class="hamburger"></div>
 <div class="site-name">News Site</div>
</header>

Trong mã ở trên, chúng ta sẽ toggle (bật/tắt) thanh bên thông qua thuộc tính hành động on (bật) trên yếu tố amp-sidebar, được xác định bởi ID sidebar1. Hãy thêm thanh bên.

Thêm HTML sau ngay sau phần </header>:

<amp-sidebar id="sidebar1" layout="nodisplay" side="left">
 <div
  role="button"
  aria-label="close sidebar"
  on="tap:sidebar1.toggle"
  tabindex="0"
  class="close-sidebar"
 ></div>
 <ul class="sidebar">
  <li><a href="#">Example 1</a></li>
  <li><a href="#">Example 2</a></li>
  <li><a href="#">Example 3</a></li>
 </ul>
</amp-sidebar>

Thanh bên của chúng ta sẽ bị ẩn, nhưng khi người dùng nhấn vào biểu tượng hamburger, menu này sẽ xuất hiện ở bên trái màn hình. Để đóng menu, người dùng có thể chạm vào biểu tượng X.

Cuối cùng, thêm các quy tắc phong cách này vào CSS inline của bạn:

.hamburger {
 padding-left: 10px;
}
.sidebar {
 padding: 10px;
 margin: 0;
}
.sidebar > li {
 list-style: none;
 margin-bottom: 10px;
}
.sidebar a {
 text-decoration: none;
}
.close-sidebar {
 font-size: 1.5em;
 padding-left: 5px;
}

OK, hãy xem thanh bên của chúng ta. Làm mới và tải lại trang AMP của bạn. Nó sẽ trông như thế này:

Sidebar menu navigation

Trang của chúng ta trông thật tuyệt! Hãy bổ sung một nét hoàn thiện—phông chữ tùy chỉnh.