AMP

Tạo Câu chuyện Web đầu tiên của bạn

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

Completed AMP story.

Trong bài thực hành này, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến với thành phần amp-story, cái mà bạn có thể dùng để tạo Câu chuyện Web bằng AMP có hình ảnh cuốn hút. Khi hoàn thành bài thực hành này, bạn sẽ tạo được một câu chuyện về "Niềm vui của thú cưng", một câu chuyện cung cấp thông tin ngắn gọn cùng nhiều hình ảnh để tạo nội dung giải trí cuốn hút người đọc.

Bạn sẽ học được cách để:

  • Tạo một câu chuyện nhiều trang bằng cách sử dụng thành phần amp-story
  • Tạo những hiệu ứng hình ảnh với nhiều lớp trong một trang
  • Bố trí các phần tử trong một trang bằng cách sử dụng các khuôn mẫu lớp
  • Thêm phần âm thanh phát ra khi có người xem một trang
  • Tạo hình hoạt họa cho các phần tử trên một trang
  • Giúp người đọc duy trì tương tác với nội dung của bạn bằng cách thêm vào ở cuối câu chuyện những liên kết có liên quan