AMP

Chúc mừng!

Bạn đã hoàn thành tốt Câu chuyện Web đầu tiên của mình sử dụng AMP!

Trong bài thực hành này, bạn đã học cách để:

  • Tạo một câu chuyện nhiều trang bằng cách dùng thành phần amp-story
  • Tạo những hiệu ứng hình ảnh với nhiều lớp trong một trang
  • Bố trí các phần tử trong một trang bằng cách sử dụng các khuôn mẫu lớp
  • Thêm phần âm thanh phát ra khi có người xem một trang
  • Tạo hình hoạt họa cho các phần tử trên một trang
  • Giúp người đọc duy trì tương tác với nội dung của bạn bằng cách thêm vào ở cuối câu chuyện những liên kết có liên quan

Bước tiếp theo

Tìm hiểu thêm về Câu chuyện Web và AMP từ những tài nguyên này: