AMP

Xem trước và xác thực

Xem trước

Xem trước trang AMP cũng như cách bạn xem trước mọi website HTML tĩnh khác. Không cần bước xây dựng hay tiền xử lý nào. Bạn có thể chọn:

  • Mở trực tiếp trang này trong trình duyệt từ hệ thống tập tin (một số yếu tố nhất định có thể không hoạt động do lỗi XMLHttpRequests).
  • Sử dụng một máy chủ web cục bộ như Apache 2 hoặc Nginx. (Mẹo: Để thiết lập nhanh một máy chủ web, hãy chạy python -m SimpleHTTPServer.)

Xác thực

Tiếp theo, đảm bảo trang AMP của bạn là một trang AMP hợp lệ, nếu không, nó sẽ không được khám phá và phân phối bởi các nền tảng của bên thứ ba như Google Tìm kiếm. Để xác thực:

  1. Mở trang của bạn trong trình duyệt.
  2. Thêm "#development=1" vào URL, ví dụ như, http://localhost:8000/released.amp.html#development=1.
  3. Mở bảng điều khiển Chrome DevTools và kiểm tra lỗi xác thực.

ĐỌC TIẾP – Tìm hiểu thêm về xác thực, và những việc cần làm khi bạn gặp lỗi.