AMP

Tạo một quảng cáo AMPHTML

Completed AMPHTML image ad

Trong bài thực hành này, bạn sẽ học cách để tạo một quảng cáo AMPHTML từ đầu, có thể được phục vụ trên cả các trang AMP lẫn không phải AMP. Định dạng quảng cáo được sử dụng trong bài thực hành này là một quảng cáo ảnh đơn giản.

Các quảng cáo AMPHTML cũng giống như quảng cáo HTML truyền thống, nhưng thay vì viết chúng trong HTML truyền thống, chúng được viết bằng AMPHTML theo thông số quảng cáo AMPHTML. Bằng cách tạo các quảng cáo trong AMPHTML, chúng sẽ tận dụng sự tối ưu và hiệu năng của các trang AMP, khiến đây là một cách nhanh hơn, nhẹ hơn và bảo mật hơn để quảng cáo trên web. Quan trọng nhất, các quảng cáo này có thể được cung cấp ở bất cứ đâu trên web, không chỉ trên các trang AMP.

Bạn sẽ học được cách để:

Yêu cầu trước khi tiến hành:

  • Kiến thức cơ bản về HTML, CSS và JavaScript
  • Một trình duyệt và trình soạn văn bản tùy theo bạn chọn

Bạn không muốn tạo một quảng cáo từ đầu? Sử dụng một trong các công cụ sau đây để tạo quảng cáo AMPHTML của bạn: