AMP

Xác thực cú pháp AMPHTML

Để đảm bảo quảng cáo của bạn render đúng, bạn nên xác thực cú pháp AMPHTML của mình.

Trong trình duyệt của bạn, mở Bộ xác thực AMP, và đảm bảo AMP4ADS là Định dạng HTML được chọn. Sao chép và dán đoạn mã từ tập tin HTML của bạn vào cửa sổ của bộ xác thực:

Nếu đoạn mã của bạn là hợp lệ, bạn sẽ thấy Trạng thái Xác thực: PASS (ĐẠT).