AMP

AMP cho Email - Tích hợp Nhà cung cấp Email

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

Chúng tôi đang viết một hướng dẫn toàn diện về việc tích hợp AMP cho Email.

Nếu bạn là một nhà cung cấp email, ví dụ như các trình khách email và webmail, và bạn muốn tích hợp AMP vào sản phẩm của mình, hãy tham khảo Thông số AMP cho Email và liên hệ với nhóm làm việc AMP wg-amp4email để biết thêm thông tin.