AMP

Các bước hoàn thiện trước khi phát hành

Chúc mừng! Bạn đã kiểm tra trang của mình trên máy cục bộ và khắc phục mọi lỗi xác thực, điều này có nghĩa trang AMP đầu tiên của bạn đã sẵn sàng được vận chuyển.

Hãy làm quen với cách thức hoạt động của AMP và cách hành xử của các yếu tố bằng cách đi sâu vào phần điều hướng ở bên trái, còn để biết thêm thông tin tổng quát về các công cụ có thể giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho nội dung của mình, hãy xem bài Bắt đầu với dòng công việc phát triển của bạn.